small logo mobrog paid surveys

Ochrana osobních údajů

S účinností od 20-12-2017.

Tato webová stránka („Stránka“) a služby („Služby“) jsou vlastněny a vedeny SPLENDID RESEARCH GmbH Průzkum trhu, Německo (dále jen „MOBROG“).

Tyto zásady ochrany soukromí je třeba číst ve spojení s našimi podmínkami.

Tato politika vysvětluje, jaké informace shromažďuje MOBROG o členech těchto stránek a jak tyto informace používá.

Členský program MOBROG je provozován jako průzkumný panel pro jednotlivce, kteří se dobrovolně přihlásí na Stránce („Členové“). Členové se mohou účastnit nabízených průzkumů spojených se službou a provozovaných MOBROG nebo třetími stranami. Za určitých podmínek mohou být Členové finančně odměněni („Odměny“) za účast na určitých činnostech, jako třeba dokončených průzkumech.

1. Shromažďování a použití osobních údajů

MOBROG sbírá a ukládá jen takové informace, jako

- povinné členské informace při registraci (e-mail, heslo, přezdívka, rok narození, pohlaví, poštovní směrovací číslo, úroveň vzdělání a druh povolání), nebo

- informace poskytnuté vámi dobrovolně na základě konkrétní žádosti o informace ve vašem členském profilu (Další profilování).

MOBROG shromažďuje pouze takové informace, které jsou pro nás nezbytné pro vedení našeho podnikání a poskytování služeb pro vás.

Vaše osobní údaje (jméno, přezdívka, adresa, e-mail nebo telefonní číslo/čísla) nesdílíme s žádnou třetí stranou, s výjimkou uvedenou v těchto zásadách ochrany soukromí, případně pokud jste nám dali výslovný předchozí souhlas.

Pro účely výplat spolupracujeme s následujícími společnostmi:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Souhlasíte s předáním Vašich údajů pro účely plateb. K těmto účelům je potřebná Vaše e-mailová adresa a v některých případech číslo Vašeho mobilního telefonu.

  Udělujete výslovný souhlas s tím, že můžeme sdílet osobní informace prostřednictvím identifikačního čísla například rok narození, poštovního směrovacího čísla, pohlaví, úrovně vzdělání a postavení povolání, stejně jako další osobní informace s ostatními společnostmi pro výzkum trhu za účelem identifikace příležitostí průzkumu třetích stran, na které můžete mít nárok.


  Pokud máte nárok na příležitost k průzkumu, poskytne nám třetí strana, tedy společnost pro výzkum trhu, identifikační číslo a odkaz na průzkum a my vás pozveme k účasti na průzkumu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto sdílení dat obraťte se na naši podporu pomocí našeho kontaktního formuláře.

  Jménem našich klientů můžeme shromažďovat formuláře s žádostmi o informace. Tyto formuláře budou jasně identifikovat totožnost a kontaktní údaje organizace shromažďující informací a informace, které poskytnete, budou spravovány podle zásad ochrany osobních údajů této třetí strany. V případě, že vyplníte námi poskytnutý webový formulář, zveřejníme pouze konkrétní informace vámi poskytnuté pro tuto konkrétní třetí stranu.

  S výjimkou výše uvedených nebudeme zveřejňovat vaše informace žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, není-li to nezbytné opatření pro:

  a. Plnění našich smluvních závazků a poskytování vašich služeb;
  b. Plnění zákonných požadavků, nebo vyhovění právním postupům;
  c. Prosazování smluvních podmínek MOBROG řádným způsobem.

  Můžeme mít přístup k vašemu účtu, včetně jeho obsahu, za výše uvedených okolností, nebo za účelem zodpovězení služební žádosti nebo řešení technických problémů.

  Také můžeme sdílet Vaše osobní informace, včetně sociálně-demografických informací bez jakýchkoliv omezení, jedinečné identifikační číslo ( "UID"), poštovní směrovací číslo, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, etnickou / rasovou příslušnost (kde je to povoleno zákonem), informace týkající se zaměstnání, osobně neidentifikovatelné informace o členech domácnosti, které nejsou osobně identifikovány se společnostmi Třetí strany pro průzkum trhu (jednotlivě jako "společnosti Třetí strany pro PT" a společně "společnosti Třetí strany pro PT") za účelem identifikace možností průzkumu prostřednictvím společností Třetích stran pro PT, pro které byste mohli být vhodným kandidátem prostřednictvím společností Třetích stran pro PT. Pokud budete vhodným kandidátem pro průzkum, společnost Třetí strany pro PT Vám poskytne jedinečné identifikační číslo, odkaz na průzkum, a pozve Vás, abyste se zúčastnili průzkumu. Se společností Třetí Strany pro PT nebudeme sdílet Vaše jméno, e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. V souvislosti se sdílením Vašich informací se společností Třetí Strany pro PT, mohou být Vaše údaje přeneseny a uloženy mimo vaší země bydliště, včetně, nebo bez omezení ve Spojených státech amerických. V případě dotazů ohledně sdílení těchto informací, nás prosím kontaktujte, případně se můžete odhlásit, zrušit Vaše členství. Vaše účast na takovém průzkumu Vás neopravňuje k žádným výhodám, které nabízejí společnosti Třetích stran pro PT.

  2. Používání jiných údajů

  a. MOBROG může vytvářet obecné souhrnné údaje (jako věkové skupiny, zájmové profily, geografické oblasti a jiné neidentifikační údaje) o našich členech a dávat je k dispozici stávajícím a potenciálním inzerentům, obchodním partnerům a investorům. Tyto souhrnné údaje nikdy neobsahují konkrétní údaje o jednotlivých uživatelích.
  b. IP adresa - MOBROG servery automaticky zaznamenávají první blok vaší IP adresy, typ prohlížeče a operační systém při přístupu na naše stránky. Můžeme tyto informace používat pro diagnostikování problémů s naším serverem, správu naší webové stránky a kompilování souhrnných informací o uživatelích pro naše inzerenty.
  c. Identifikační číslo pro reklamy (IDFA) – Stažením naší aplikace na Vaše zařízení vystopujeme identifikační číslo pro reklamy (IDFA), které bylo vytvořeno Vaším zařízením. IDFA je nezávislé na zařízení a my nebo naši partneři jej můžeme použít k identifikačním účelům. Podle operačního systému Vašeho zařízení můžete nastavení tohoto ID zrušit. Používáme tyto údaje v souladu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů.
  d. Cookies - MOBROG používá cookies k personalizaci vašich zkušeností a identifikování, kdy jste přihlášeni na našich stránkách a/nebo účasti na našich anketách nebo jiných průzkumech našich partnerských společností. Můžeme také používat soubory cookie, abyste se mohli podílet na průzkumech týkajících se konkrétní reklamy a propagace při prohlížení webu. Pro usnadnění dokončení těchto průzkumů mohou některé výzkumné firmy, třetí strany, sepsat, nastavit, nebo číst soubory cookie, místně sdílené/uložené předměty, flash cookies, a/nebo jakékoli jiné související technologie. Pokud se účastníte, můžete být opakovaně kontaktováni ohledně on-line reklamy, nebo propagace a firma pro výzkum trhu použije technologii třetí strany, aby zjistila, zda jste viděli, klikli jste nebo jiným způsobem komunikovali s on-line reklamami nebo propagací. Pokud jste ve styku s on-line reklamou nebo propagací, poskytnou společnost pro výzkum trhu nebo jejich partneři příležitost k provedení průzkumu přes MOBROG. Pokud si nepřejete účastnit se tohoto programu, můžete se odhlásit z webových stránek MOBROG a technologie třetích stran nebudou nastaveny ve svém prohlížeči.

  Pokud nechcete, abychom používali cookies, pak je můžete snadno pozastavit, nebo být upozorněni, že jsou používány, podle nastavení vašeho prohlížeče. Pokud nepovolíte používání souborů cookie, některé z našich webových stránek pro vás nemusí fungovat.

  Níže je seznam cookies nastavených nebo vyvinutých MOBROG a/nebo třetími stranami, výzkumnými firmami v souvislosti se Službami. U cookies s mechanismem opt-out se můžete odhlásit kliknutím na níže uvedený odkaz. Pro některé cookies není zajištěn opt-out mechanismus.

  Jméno

  Účel

  Souhlas

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Ochrana dat

  Informace shromážděné MOBROG jsou uloženy v souladu s naší bezpečnostní politikou a podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že členské informace jsou v bezpečí vůči neoprávněnému přístupu, porušování a ztrátě, úpravám nebo vyzrazení. Pokud MOBROG dále nevyžaduje některé informace, podnikneme přiměřené kroky ke zničení těchto informací.

  4. Přístup & Oprava

  K informacím shromážděným MOBROG mohou přistupovat a aktualizovat členové pomocí pomůcky poskytované na Stránce (je nutné se nejprve přihlásit). Dále se můžete kdykoliv obrátit na MOBROG pro podporu a požádat o jakékoliv uložené relevantní informace o vás. Jednoduše můžete požádat o odstranění informací odhlášením níže.

  5. Odkazované stránky

  Stránka MOBROG, pozvánky na průzkum, které vám případně posíláme, zasílané e-mailové propagace, mohou poskytovat odkazy na naše partnerské a inzertní webové stránky. Použijete-li odkaz na jakékoliv stránky třetích stran, tyto zásady nebudou platit pro užívání těchto stránek.

  6. Frekvence e-mailové komunikace

  Veškerá e-mailová komunikace, plynoucí z členství v MOBROG, bude odesílána přímo od nás a bude nápadně označena logem MOBROG s našimi kontaktními údaji. Kromě PayPal vás nebude kontaktovat žádná z našich partnerských firem. Po dokončení daného průzkumu může dojít v prodlevě několika dní předtím, než vám bude nabídnut další průzkum. Zatímco se snažíme, abychom odeslali pravidelně pozvánky na každý členský průzkum, v důsledku různých faktorů je možné, že někteří členové nedostávají tolik pozvánek k účasti v průzkumech, jak by chtěli. Uvědomte si, že MOBROG není povinna nabízet žádný konkrétní nebo minimální počet pozvánek průzkumu.

  7. Odhlášení

  Jako podmínku členství musíte zadat platnou e-mailovou adresu a souhlasit s tím, že budete od nás přijímat pozvánky k průzkumu.

  Pokud si od nás nepřejete dostávat pozvánky průzkumu, musíte ukončit své členství pomocí zařízení poskytnutého v profilu. Odkaz na opt-out zařízení je také k dispozici v dolní části každé pozvánky k průzkumu, kterou vám zašleme (je nutné se nejprve přihlásit). Pomocí tohoto odkazu můžete ukončit své členství.

  V případě, že odstoupíte, může trvat až 72 hodin, než se žádost k vyřazení projeví. Po uplynutí této doby od nás nebudete dostávat žádné další e-mailové propagační akce.

  Váš účet bude neaktivní a trvale smazán po sedmi dnech, s výjimkou dat, které musí být archivovány z právních důvodů. Poté budou všechny osobní údaje zničeny. To také ovlivňuje všechny zbývající nebo nedoručené splatné odměny. Chcete-li zrušit ukončení svého členství v rámci těchto sedmi dnů, obraťte se na naši podporu.

  8. Změny těchto zásad

  MOBROG si vyhrazuje právo tuto politiku čas od času aktualizovat. Nebudeme omezovat vaše práva v rámci ochrany osobních údajů bez vašeho explicitního souhlasu. Budeme oznamovat veškeré změny Zásad na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme poskytovat jasnější oznámení (u některých služeb včetně e-mailového oznámení o změnách o ochraně soukromí). Pokud zcela nebo částečně nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany soukromí, nebo v případě, že nesouhlasíte se změnami provedenými v této politice, není možné, abyste se stali členem nebo ukončili svůj účet.

  Zúčastni se

  Zaregistruj se na stránkách MOBROG, abys mohl pomocí anket vydělávat peníze.


  Za účast v anketách obdržíš mezi 12 a 75 Kč za krátkou anketu.