small logo mobrog paid surveys

Προστασία Δεδομένων

Ισχύει από την 20-12-2017

Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστότοπος») και η παρούσα υπηρεσία («Υπηρεσία») είναι ιδιοκτησία και λειτουργεί από τον SPLENDID RESEARCH GmbH (Δρ. Γκρήγκερ & Σια). Έρευνα Αγοράς, Γερμανία (αναφερόμενη εφεξής ως «MOBROG»).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται πάντα σε συνδυασμό με τους δικούς μας Όρους και Προϋποθέσεις.

Η παρούσα πολιτική παραθέτει ποιες πληροφορίες συλλέγει η MOBROG σχετικά με τα Μέλη του Ιστότοπου και εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Το πρόγραμμα μελών της MOBROG λειτουργεί ως ερευνητική επιτροπή για τα άτομα που εγγράφονται εθελοντικά στον Ιστότοπο («Μέλη»). Τα Μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε σχετικές με την υπηρεσία έρευνες που τους προτείνονται και οι οποίες διενεργούνται από τη MOBROG ή τρίτους. Υπό ορισμένες συνθήκες τα Μέλη ενδέχεται να ανταμειφθούν χρηματικά («Ανταμοιβές») για τη συμμετοχή τους σε ορισμένες δραστηριότητες όπως η αποπεράτωση ερευνών.

1. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Η MOBROG συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που αφορούν

- υποχρεωτικές πληροφορίες Μελών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ψευδώνυμο, έτος γέννησης, φύλο, ταχυδρομικός κώδικας, επίπεδο εκπαίδευσης και εργασιακή κατάσταση) ή

- πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από εσάς ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα παροχής πληροφοριών μέσα στο προφίλ Μέλους σας (Περαιτέρω πληροφορίες για τη δημιουργία προφίλ).

Η MOBROG συλλέγει μόνο τις πληροφορίες εκείνες που μας είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησής μας και την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, ψευδώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό (-ούς) τηλεφώνου) σε τρίτους, εκτός από αυτά που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή αυτά για τα οποία μας έχετε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Για διαδικασίες πληρωμής συνεργαζόμαστε με τις ακόλουθες εταιρείες:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Αποδέχεστε την διαβίβαση των δεδομένων σας για διαδικασίες πληρωμής. Για τους σκοπούς αυτούς, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου είναι απαραίτητοι.

  Αποδέχεστε ρητώς ότι ενδέχεται να προβούμε σε κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω ενός αριθμού ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων π.χ. του έτους γέννησης, του ταχυδρομικού κώδικα, του φύλου, του επιπέδου εκπαίδευσης και της εργασιακής κατάστασης, καθώς και άλλων προσωπικών δεδομένων, σε άλλες εταιρείες έρευνας αγοράς έχοντας ως σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών έρευνας, που διεξάγονται από τρίτους, και για τις οποίες ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι.


  Σε περίπτωση που κριθείτε επιλέξιμος για κάποια έρευνα, η εν λόγω τρίτη εταιρεία έρευνας αγοράς θα μας παράσχει έναν αριθμό ταυτοποίησης και έναν σύνδεσμο για την έρευνα και εμείς με τη σειρά μας θα σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την κοινοποίηση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την δική μας ομάδα υποστήριξης χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

  Ενδέχεται να φυλάσσουμε έντυπα αίτησης πληροφοριών για λογαριασμό των πελατών μας. Τα έντυπα αυτά θα προσδιορίζουν με σαφήνεια τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανισμού που συλλέγει τις πληροφορίες και η διαχείριση των πληροφοριών που παρέχετε θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου αυτού τρίτου μέρους. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε ένα έντυπο μέσα από τον δικό μας ιστότοπο, θα γνωστοποιήσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο τρίτο μέρος μόνο εκείνες τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.

  Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, ΔΕΝ ΘΑ γνωστοποιήσουμε τις δικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά σας εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

  α. Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει συμβολαίου και την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς,
  β. Τη συμμόρφωση σε νομικές απαιτήσεις ή σε μια νομική διαδικασία,
  γ. Την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων της MOBROG με μεθοδευμένο τρόπο.

  Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από μέρους μας πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου του, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω είτε για να ανταποκριθούμε σε ζητήματα που αφορούν την Υπηρεσία είτε για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

  Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και τα κοινωνικά και δημογραφικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά ενός μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης (“UID”), ταχυδρομικού κώδικα, οικογενειακής κατάστασης, εκπαίδευσης, εθνικότητας/φυλής (όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία), εργασιακών δεδομένων, και δεδομένων μη προσωπικά αναγνωρίσιμων σχετικά με τα μέλη του νοικοκυριού, με τρίτες εταιρείες δειγματοληψίας / έρευνας αγοράς (μεμονωμένα η κάθε μία “Τρίτη Εταιρεία ΕΑ” και συλλογικά «Τρίτες Εταιρείες ΕΑ ”) για το σκοπό του εντοπισμού πιθανών ερευνών για τις οποίες ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι μέσα από τις Τρίτες Εταιρείες ΕΑ. Εάν είστε επιλέξιμοι για κάποια πιθανή έρευνα, η Τρίτη Εταιρεία ΕΑ θα παράσχει τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και έναν σύνδεσμο της έρευνας σε εμάς και εμείς θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα. Δεν θα μοιραστούμε το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό με τις Τρίτες Εταιρείες ΕΑ. Σχετικά με την κοινή χρήση των δεδομένων σας με Τρίτη Εταιρεία ΕΑ, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν εκτός της χώρας κατοικίας σας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν έχετε ερωτήματα για αυτή την κοινή χρήση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ή εναλλακτικά μπορείτε να αποχωρήσετε απενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας. Με τη συμμετοχή σας σε αυτές τις πιθανές έρευνες δεν δικαιούστε οποιαδήποτε προνόμια που προσφέρονται από, ή οποιαδήποτε συνδρομή στις Τρίτες Εταιρείες ΕΑ.

  2. Χρήση λοιπών Πληροφοριών

  α. Η MOBROG ενδέχεται να δημιουργήσει γενικά συγκεντρωτικά δεδομένα (όπως ηλικιακές ομάδες, προφίλ ενδιαφέροντος, γεωγραφικές περιοχές και άλλες μη-προσωπικές πληροφορίες) σχετικά με τα Μέλη μας και να τα καταστήσει διαθέσιμα σε υφιστάμενους και δυνητικούς διαφημιστές, επιχειρηματικούς εταίρους και επενδυτές. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα δεν περιέχουν ειδικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον κάθε μεμονωμένο χρήστη.
  β. Διεύθυνση IP - Οι διακομιστές της MOBROG καταγράφουν αυτόματα την πρώτη ομάδα της δικής σας διεύθυνσης IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα, όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση προβλημάτων σχετικά με το διακομιστή μας, για τη διαχείριση του ιστότοπού μας και για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τον χρήστη για τους διαφημιστές μας.
  γ. Αναγνωριστικό διαφήμισης (IDFA) - Με τη λήψη της εφαρμογής μας στην συσκευή σας θα ανιχνεύσουμε ένα αναγνωριστικό διαφήμισης (IDFA), το οποίο δημιουργήθηκε από την συσκευή σας. Το IDFA είναι ανεξάρτητο από συσκευές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς ή από τους συνεργάτες μας για σκοπούς αναγνώρισης. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά αυτό το αναγνωριστικό. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική του απορρήτου μας.
  δ. Cookies - Η MOBROG χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την εξατομίκευση της εμπειρία σας και την ταυτοποίησή σας όταν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπο μας ή/και τη συμμετοχή σας σε έρευνές μας ή σε οποιαδήποτε άλλη έρευνα των συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies ώστε να σας δίνετε η δυνατότητα να συμμετέχετε σε έρευνες που αφορούν συγκεκριμένες διαφημίσεις και προσφορές τις οποίες βλέπετε κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Προς διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των ερευνών αυτών, ορισμένες τρίτες εταιρείες ερευνών ενδέχεται να καταγράψουν, να ορίσουν ή να διαβάσουν τα cookies, τα τοπικά κοινόχρηστα/αποθηκευμένα αντικείμενα, τα flash cookies, ή/και οποιαδήποτε άλλη σχετική τεχνολογία. Εάν θα συμμετάσχετε, ενδέχεται να επικοινωνήσει κάποιος πάλι μαζί σας σχετικά με την online διαφήμιση ή την προσφορά και η εταιρεία ερευνών αγοράς θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία τρίτων για να διαπιστωθεί εάν έχετε δει, ή εάν έχετε κάνει κλικ, ή εάν με κάποιο τρόπο αλληλεπιδράσατε με την online διαφήμιση ή προσφορά. Αν έχετε αλληλεπιδράσει με την online διαφήμιση ή προσφορά, η εταιρεία ερευνών αγοράς ή οι εταίροι της θα σας δώσουν την ευκαιρία να ολοκληρώσετε την έρευνα μέσω της MOBROG. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να διαγραφείτε από τον ιστότοπο της MOBROG και οι τεχνολογίες τρίτων δεν θα οριστούν στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.

  Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies τότε μπορείτε εύκολα να τα σταματήσετε ή να ειδοποιείστε όταν αυτά χρησιμοποιούνται μέσω της σχετικής διαμόρφωσης του δικού σας προγράμματος περιήγησης. Αν απαγορεύσετε τη χρήση των cookies, ένα μέρος του ιστότοπού μας ενδέχεται να μη λειτουργεί για εσάς.

  Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα cookies που είτε αποστέλλονται από τη MOBROG ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έρευνας τρίτων και τα οποία σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Για τα cookies με μηχανισμό opt-out (επιλογή άρνησης) - μπορείτε να ενεργοποιήσετε το opt-out κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται παρακάτω. Για ορισμένα cookies δεν προβλέπεται μηχανισμός opt-out.

  Όνομα

  Σκοπός

  Συγκατάθεση

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Ασφάλεια Δεδομένων

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη MOBROG αποθηκεύονται σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας του ιστότοπού μας και λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα Μέλη μας είναι ασφαλείς από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παρεμβολές και απώλειες, τροποποίηση ή γνωστοποίηση. Αν η MOBROG δεν χρειάζεται πλέον τις συγκεκριμένες πληροφορίες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την καταστροφή των εν λόγω πληροφοριών.

  4. Πρόσβαση & Διόρθωση

  Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης των πληροφοριών που συλλέγονται από τη MOBROG, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη λειτουργία που παρέχεται στον Ιστότοπο (θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πρώτα). Επιπροσθέτως, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με την ομάδα Υποστήριξης της MOBROG και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις οποιεσδήποτε αποθηκευμένες πληροφορίες που σας αφορούν. Μπορείτε να ζητήσετε εύκολα τη διαγραφή των πληροφοριών σας μέσω του μηχανισμού opt-out όπως περιγράφεται παρακάτω.

  5. Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

  Ο Ιστότοπος MOBROG, οι προσκλήσεις ερευνών που σας στέλνουμε, και εφόσον συντρέχει η σχετική περίπτωση, οι προσφορές e-mail που σας στέλνουμε, μπορεί να περιέχουν και παρέχουν συνδέσμους για τους εταίρους μας και τους διαφημιζόμενους σε μας ιστότοπους. Αν συνδεθείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, η παρούσα πολιτική δεν θα ισχύει κατά τη διάρκεια της χρήσης των εν λόγω ιστότοπων.

  6. Συχνότητα των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι αποτέλεσμα της συνδρομής σας στη MOBROG, θα σας αποστέλλονται απευθείας από εμάς και θα περιλαμβάνουν το λογότυπο της MOBROG και τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Εκτός από την PayPal, καμία άλλη από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας δε θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μετά την ολοκλήρωση μιας δεδομένης έρευνας, ενδέχεται να υπάρχει ένα κενό ορισμένων ημερών πριν σας προταθεί να λάβετε μέρος σε μια νέα έρευνα. Παρότι γίνεται προσπάθεια να αποστέλλεται συχνά πρόσκληση έρευνας σε κάθε Μέλος, λόγω διαφόρων παραγόντων, ενδέχεται κάποιο Μέλος να μη λάβει όσες προσκλήσεις θα επιθυμούσε για συμμετοχή σε έρευνες. Σημειώστε ότι η MOBROG δεν έχει καμία υποχρέωση να προσφέρει κάποιο συγκεκριμένο ή ελάχιστο αριθμό προσκλήσεων σε έρευνες.

  7. Επιλογή άρνησης

  Ως προϋπόθεση της συνδρομής , πρέπει να δώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συμφωνήσετε να δέχεστε προσκλήσεις ερευνών από μέρους μας.

  Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις ερευνών από εμάς, θα πρέπει να τερματίσετε τη συνδρομή σας, χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία που παρέχεται στο προφίλ. Ένας σύνδεσμος για επιλογή opt-out παρέχεται επίσης στο κάτω μέρος της κάθε πρόσκλησης έρευνας που θα σας στέλνουμε (θα σας ζητηθεί κατά πρώτον να συνδεθείτε). Ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας.

  Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε opt-out μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες προτού το αίτημά σας τεθεί σε ισχύ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν θα λάβετε περαιτέρω προσφορές email από εμάς.

  Ο λογαριασμός σας θα καταστεί ανενεργός και θα διαγραφεί οριστικά μετά από επτά ημέρες, εκτός από τα δεδομένα εκείνα που πρέπει να αρχειοθετούνται για νομικούς λόγους. Μετά από αυτό, όλα τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν. Αυτό επηρεάζει επίσης και τις τυχόν εκκρεμείς ή μη παραδοθείσες οφειλόμενες ανταμοιβές. Σε περίπτωση που θελήσετε να αποτρέψετε τον τερματισμό της συνδρομής σας εντός αυτών των επτά ημερών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την δική μας ομάδα υποστήριξης.

  8. Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

  Η MOBROG διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα πολιτική. Δεν θα πραγματοποιήσουμε μείωση των δικαιωμάτων σας, βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα δημοσιεύουμε τυχόν τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου σε αυτή τη σελίδα και, εάν οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές, θα παράσχουμε μια πιο εμφανή γνωστοποίηση (συμπεριλαμβανομένης, για ορισμένες υπηρεσίες, της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τροποποιήσεων της πολιτικής απορρήτου). Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου, πλήρως ή εν μέρει, ή εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική, δεν πρέπει να γίνετε μέλος ή πρέπει να τερματίσετε τον λογαριασμό σας.

  Συμμετοχή

  Κάνε εγγραφή τώρα στη MOBROG, για να κερδίζεις χρήματα με δημοσκοπήσεις.


  Για τη συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις λαμβάνεις μεταξύ 1 και 3€ για κάθε σύντομη δημοσκόπηση.