small logo mobrog paid surveys

Om oss


MOBROG är en tjänst från marknadsundersökningsföretaget SPLENDID RESEARCH GmbH i Tyskland. Vi genomför undersökningar via internet och via vår app för smartphones över hela världen.

Vår online-panel är integrerad i ett världsomspännande nätverk, så att vi kan genomföra brett upplagda undersökningar med motsvarande höga kvalitet.

För att visa vår tacksamhet och uppskattning för den tid, som deltagarna lägger ned på våra undersökningar, får deltagarna en ersättning som de kan få utbetalad via PayPal.

För att vi permanent ska kunna garantera en hög kvalitet har vi åtagit oss att följa ”ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice” och riktlinjerna i MRS, CASRO, MRA & ARF för internationella marknadsundersökningar.

Martin, 26, Argentina

Fernanda, 33, Chile

Sanjib, 35, India

Sushil, 45, India

Enrique, 59, México

Erika, 28, Péru

Manfred, 67, Deutschland

Caroline, 16, USA

Andreas, 40, Deutschland

Pedro, 29, Péru

Ruth, 39, España

Gema, 37, España

Corina, 39, Deutschland

Sabrina, 26, Deutschland

Alex, 42, Österreich

Thomas, 39, United Kingdom

Geoff, 66, United Kingdom

Michael, 43, USA

Aaron, 25, USA

Edna, 30, Etados Unidos

Barbara, 25, Deutschland

Registrera dig

Registrera dig nu på MOBROG för att kunna tjäna pengar på att delta i undersökningar.

Delta

Du får mellan 5 och 30 kr. per kort undersökning för ditt deltagande.