small logo mobrog paid surveys

Sekretesspolicy

Giltig från 20-12-2017

Denna webbplats ("Webbplatsen") och service ("Tjänsten") ägs och underhålls av SPLENDID RESEARCH GmbH, Tyskland (nedan kallade "MOBROG").

Denna sekretesspolicy bör läsas tillsammans med våra användarvillkor.

Denna policy förklarar vilken information MOBROG samlar om medlemmar på webbplatsen och hur vi använder den här informationen.

MOBROGs medlemsprogram drivs som en undersökningspanel för personer som frivilligt registrerat sig på webbplatsen ("Medlemmar"). Medlemmen kan delta i erbjudna undersökningar länkade till Tjänsten och genomförda av MOBROG eller tredje part. Under vissa omständigheter kan medlemmar belönas med pengar ("Belöningar") för att delta i vissa aktiviteter såsom att svara på enkäter.

1. Insamling och användning av personlig information

MOBROG samlar bara in och lagrar sådan information som är

- Obligatorisk medlemsinformation under registreringsprocessen (e-postadress, lösenord, smeknamn, födelseår, kön, postnummer, utbildningsnivå och yrke status) eller

- Information som ges frivilligt av dig i svar på specifika förfrågningar om information i din medlemsprofil (Ytterligare profilering).

MOBROG samlar bara in information som är nödvändig för oss för att utföra vår verksamhet och tillhandahålla Tjänsten till dig.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter (namn, smeknamn, adress, e-postadress eller telefonnummer) med någon tredje part förutom enligt vad som anges i denna integritetspolicy eller om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke.

Vid utbetalning samarbetar vi med följande företag:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Du godkänner att vi vidarebefordrar dina uppgifter för utbetalningsändamål. För dessa ändamål krävs din e-mailadress och i vissa fall ditt mobilnummer.

  Du samtycker uttryckligen att vi kan dela personlig information genom ett identifieringsnummer som inbegriper t.ex. födelseår, postnummer, kön, utbildningsnivå och yrkesstatus, liksom annan personlig information med andra marknadsundersökningsföretag i syfte att identifiera tredjeparts undersökning möjligheter att du kan vara berättigad till.


  Om du är berättigad till ett undersökningstillfälle, kommer tredje parts marknadsundersökningsföretag ge ett identifikationsnummer och en enkätlänk till oss och vi kommer att bjuda in dig att delta i undersökningen. Om du har några frågor om datadelning, vänligen kontakta vår support via vårt kontaktformulär.

  Vi kan erbjuda informationformulär på uppdrag av våra kunder. Dessa formulär kommer tydligt identifiera namn och kontaktuppgifter på organisationen som samlar informationen och den information du lämnar kommer att hanteras enligt sekretesspolicy för den tredje parten. I händelse av att du fyller i ett webbformulär hos oss, kommer vi bara avslöja den specifika information som tillhandahålls av dig till denna specifika tredje part.

  Med de undantag som anges ovan, kommer vi inte lämna ut din information till tredje part utan din tillåtelse, såvida inte en sådan åtgärd är nödvändig för att:

  a. Uppfylla våra åtaganden från kontraktet och tillhandahålla tjänsten till dig;
  b. Uppfylla juridiska krav eller följa ett rättsligt förfarande;
  c. Verkställa MOBROGs Villkor på ett ordnat sätt.

  Vi kan få tillgång till ditt konto, inklusive dess innehåll, under de omständigheter som anges ovan eller för att svara på frågor om service eller lösa tekniska problem.

  Vi kan också dela din personliga information och/eller sociodemografiska information, inklusive men inte begränsat till, ett unikt identifieringsnummer ("UID"), postnummer, kön, civilstånd, utbildning, etnicitet/härkomst (där tillåtet enligt gällande lag), anställningsrelaterad information och icke personligt identifierbar information om medlemmar i hushållet, med tredje parts testföretag/marknadsundersökningsföretag (enskilt ett "tredje parts marknadsundersökningsföretag" och kollektivt "tredje parts marknadsundersökningsföretag") i syfte att identifiera undersökningsmöjligheter som du kan vara berättigad till via tredje parts marknadsundersökningsföretag. Om du är berättigad till en undersökningsmöjlighet tillhandahåller tredje parts marknadsundersökningsföretag ditt unika ID-nummer och en undersökningslänk till oss och vi bjuder in dig att delta i undersökningen. Vi delar inte namn, e-postadress eller telefonnummer med tredje parts marknadsundersökningsföretag. I samband med delningen av din information med ett tredje part-företag kan din information överföras och lagras utanför ditt hemland, inklusive men inte begränsat till USA. Om du har några frågor om denna delning av data är du välkommen att kontakta oss. Du kan också välja att inte delta genom att avsluta ditt medlemskap. Ditt deltagande i sådana undersökningsmöjligheter ger dig inte rätt till några förmåner som erbjuds av tredje parts marknadsundersökningsföretag eller medlemskap i tredje parts marknadsundersökningsföretag.

  2. Användning av annan information

  a. MOBROG kan skapa allmänna aggregerade data (t.ex. åldersgrupper, intresseprofiler, geografiska områden och andra icke-identifierande information) om våra medlemmar och göra den tillgänglig för befintliga och potentiella annonsörer, affärspartners och investerare. Denna samlade data innehåller aldrig specifik identifierbar information om någon enskild användare.
  b. IP-adress - MOBROGs servrar registrerar automatiskt det första blocket av din IP-adress, webbläsarens typ och operativsystem när du öppnar vår webbplats. Vi kan använda denna information för att diagnostisera problem med vår server, administrera vår webbplats och sammanställa aggregerad användarinformation för våra annonsörer.
  c. Reklam-ID (IDFA) - Genom att ladda ner vår app på din enhet kommer vi att spåra ett annonserings-ID (IDFA) som skapats av din enhet. IDFA är enhetsoberoende och kan användas av oss eller våra partners i identifieringssyfte. Beroende på din enhets operativsystem kan du återställa detta ID. Vi använder uppgifterna enligt vår integritetspolicy.
  d. Cookies - MOBROG använder cookies för att anpassa din upplevelse och identifiera dig när du är inloggad på vår webbplats och/eller deltar i våra undersökningar eller någon annan undersökning av våra partnerföretag. Vi kan också använda cookies så att du kan delta i undersökningar om särskilda annonser och kampanjer du visa när du surfar på webben. För att underlätta genomförandet av dessa undersökningar kan vissa tredjeparts undersökningsföretag skriva, ställa in, eller läsa cookies, lokalt delade/lagrade objekt, flash cookies, och/eller någon annan relaterad teknik. Om du deltar, kan du åter kontaktas om online-annonsering eller kampanjer och marknadsundersökningsföretaget kommer att använda tredje parts teknik för att avgöra om du har sett, klickat på, eller på annat sätt interagerat med online-annons eller befordran. Om du har interagerat med online-annons eller befordran, kommer marknadsundersökningsföretaget eller deras partners ger dig möjlighet att fylla i enkäten genom MOBROG. Om du inte vill delta i detta program, kan du säga upp prenumerationen från MOBROG webbplats och tredjeparts teknik kommer inte att ställa in i din webbläsare.

  Om du inte vill att vi ska använda cookies så kan du enkelt stoppa dem, eller få ett meddelande när de används, genom att konfigurera din webbläsare. Om du inte tillåter att cookies används kanske en del av vår webbplats inte fungerar för dig.

  Nedan följer en lista över de cookies eller distribueras av MOBROG och / eller tredje part forsknings företag i samband med tjänster. För kakor med en opt-out mekanism, kan du välja bort genom att klicka på länken nedan. För vissa cookies tillhandahålls ingen opt-out mekanism.

  Namn

  Syfte

  Samtycke

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Datasäkerhet

  Information som samlas in av MOBROG lagras i enlighet med vår webbplats säkerhetspoliticy och vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att medlemmarnas information är säker från obehörig åtkomst, störningar och förlust, ändring eller avslöjande. Om MOBROG inte längre kräver en specifik information, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att förstöra sådan information.

  4. Åtkomst och Korrigering

  Information som samlas in av MOBROG kan nås och uppdateras av medlemmarna genom att använda de system som tillhandahålls på webbplatsen (du kommer att behöva logga in först). Dessutom kan du kontakta MOBROGs support när som helst och be om alla lagrade uppgifter om dig. Du kan enkelt begära radering av din information genom att välja att kliva ut som beskrivs nedan.

  5. Länkade webbplatser

  MOBROGs site, undersökningsinbjudningar vi skickar, och i förekommande fall, e-postkampanjer vi skickar kan tillhandahålla länkar till våra partners och annonsörernas webbplatser. Om du länkar till någon av dessa tredjepartsplatser kommer denna politik inte att gälla för din användning av dessa webbplatser.

  6. Frekvens av e-postkommunikation

  Alla e-postkommunikation som är resultatet av ditt MOBROG-medlemskap kommer att sändas direkt från oss och kommer tydligt att innehålla MOBROGs logotyp och våra kontaktuppgifter. Förutom PayPal, kommer ingen av våra partnerföretag kontakta dig. Efter att ha avslutat en viss undersökning, kan du uppleva en lucka på ett visst antal dagar före en annan undersökningsinbjudan erbjuds. Även om alla försök görs att skicka varje medlem inbjudningar till undersökningar ofta beror på olika faktorer, kan en viss medlem inte ta emot så många inbjudningar att delta i undersökningar som de skulle vilja. Observera att MOBROG inte har någon skyldighet att erbjuda något specifikt eller minsta antal inbjudningar till undersökningar som helst.

  7. Välja bort

  Som ett villkor för medlemskap, måste du ange en giltig e-postadress och är överens om att acceptera inbjudningar till undersökningar från oss.

  Om du inte vill ta emot inbjudningar till undersökningar från oss, måste du avsluta ditt medlemskap genom att använda de system som tillhandahålls i profilen. En länk till en opt-ut alternativet finns också längst ner på varje undersökningsinbjudan vi skickar dig (du kommer att behöva logga in först). Genom att följa den här länken kan du avsluta ditt medlemskap.

  I händelse av att du valt bort kan det ta upp till 72 timmar för din begäran att få effekt. Du kommer inte att få några ytterligare e-kampanjer från oss efter denna tidpunkt.

  Ditt konto blir inaktivt och tas bort permanent efter sju dagar utom från sådana uppgifter som måste arkiveras av juridiska skäl. Efter det kommer all personlig information förstöras. Detta påverkar också alla utestående eller olevererade belöningar som skulle betalats. Om du vill ändra din medlemskapsuppsägning inom dessa sju dagar, vänligen kontakta vår support.

  8. Ändringar i denna policy

  MOBROG förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att publicera eventuella integritetspolicyförändringar på den här sidan och, om ändringarna är betydande, kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden av sekretesspolicyförändringar). Om du inte accepterar våra villkor, som inkluderar genom inkorporering vår integritetspolicy, ska du inte bli medlem, eller avsluta ditt konto.

  Registrera dig

  Registrera dig nu på MOBROG för att kunna tjäna pengar på att delta i undersökningar.

  Delta

  Du får mellan 5 och 30 kr. per kort undersökning för ditt deltagande.