small logo mobrog paid surveys

O nama


MOBROG je usluga koju pruža kompanija za tržišna istraživanja SPLENDID RESEARCH GmbH iz Nemačke. Mi sprovodimo ankete širom sveta na internetu, kao i pomoću naše aplikacije za anketiranje na mobilnom telefonu.

Naš onlajn panel je integrisan u svetsku mrežu, što znači da možemo da sprovodimo ankete velikih razmera i srazmerno visokog kvaliteta.

Kao znak zahvalnosti i poštovanja zbog izdvojenog vremena, učesnici u našim anketama dobijaju naknadu koju mogu da iskoriste putem PayPal-a.

Da bismo dugoročno održali standarde visokog kvaliteta, mi podržavamo ICC/ESOMAR međunarodni kodeks marketinga i praksi društvenih istraživanja i pružamo usluge u skladu sa smernicama za međunarodna tržišna istraživanja koje su definisali MRS, CASRO, MRA & ARF.

Martin, 26, Argentina

Fernanda, 33, Chile

Sanjib, 35, India

Sushil, 45, India

Enrique, 59, México

Erika, 28, Péru

Manfred, 67, Deutschland

Caroline, 16, USA

Andreas, 40, Deutschland

Pedro, 29, Péru

Ruth, 39, España

Gema, 37, España

Corina, 39, Deutschland

Sabrina, 26, Deutschland

Alex, 42, Österreich

Thomas, 39, United Kingdom

Geoff, 66, United Kingdom

Michael, 43, USA

Aaron, 25, USA

Edna, 30, Etados Unidos

Barbara, 25, Deutschland

Registracija

Registrujte se na MOBROG® onlajn panel i budi plaćen/a za popunjavanje onlajn anketa.

Prijava

Prosečno plaćamo između 55 i 320 RSD po anketi.