small logo mobrog paid surveys

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ใช้คูปองได้ตั้งแต่: 20-12-2560

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") และการบริการ ("การบริการ") มีเจ้าของและผู้ดูแลเป็น SPLENDID RESEARCH GmbH การวิจัยการตลาดประเทศเยอรมัน (ชื่งต่อไปนี้เรียกว่า "MOBROG")

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควรอ่านควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

นโยบายฉบับนี้มีการอธิบายว่า MOBROG เก็บข้อมูลใดเกี่ยวกับสมาชิกของเว็บไซต์และวิธีการที่เราจะนำข้อมูลประเภทนี้ไปใช้

โปรแกรมสมาชิก MOBROG มีการดำเนินการเป็นแผงสำรวจสำหรับผู้ที่สมัครใจลงทะเบียนในเว็บไซต์ ("ผู้ถือสมาชิก") สมาชิกสามารถเข้าร่วมในการสำรวจที่เชื่อมต่อกับการให้บริการและดำเนินการโดย MOBROG หรือบุคคลที่สาม สมาชิกอาจจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน ("รางวัล") สำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างเช่นการกรอกสำรวจให้เสร็จสิ้น

1. การสะสมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

MOBROG ทำการสะสมและจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือสมาชิกที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ชื่อเล่น ปีเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ ระดับการศึกษา และระดับอาชีพ) หรือ

- ข้อมูลที่คุณสมัครใจให้ในการตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลในโปรไฟล์สมาชิกของคุณ (โปรไฟล์เพิ่มเติม)

MOBROG เก็บเพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราเพื่อดำเนินธุรกิจของเราและให้บริการกับคุณ

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปแสดง (ชื่อ ชื่อเล่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์) ให้บุคคลที่สามใด ๆ รู้้ ยกเว้นตามบางข้อที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคล หรือหลังจากที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน เราได้ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • คุณยอมรับการส่งต่อข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน และด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเราต้องใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณในบางกรณี

  คุณยอมรับว่าเราอาจแสดงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหมายเลขประจำตัว เช่น ปีเกิด รหัสไปรษณีย์ เพศ ระดับการศึกษา และสถานะอาชีพ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ กับบริษัทวิจัยตลาดอื่น ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการระบุโอกาสการสำรวจกับบริษัทบุคคลที่สามที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ


  หากคุณมีสิทธิ์ได้รับโอกาสในการสำรวจ บริษัทวิจัยตลาดที่สามจะสร้างหมายเลขประจำตัวให้คุณ และส่งลิงค์สำรวจจากเราไปที่คุณเพื่อเรียนเชิญคุณให้เข้าร่วมในการสำรวจ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลดังนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

  เราอาจจัดแสดงแบบฟอร์มการขอข้อมูลในนามของลูกค้าของเรา แบบฟอร์มดังกล่าวจะระบุตัวตนและรายละเอียดการติดต่อขององค์กรอย่างชัดเจน และข้อมูลที่คุณให้มาจะมีการจัดการเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลขององค์กรนั้น ในกรณีที่คุณกรอกแบบฟอร์มเว็บที่มีเจ้าภาพเป็นเราเอง เราจะแสดงแค่ข้อมูลเฉพาะที่คุณให้แก่บุคคลที่สามเฉพาะบุคคลนั้น

  เราจะไม่แสดงข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามใด ๆ หากเราไม่ได้รับอนุญาตจากคุณล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีดังกล่าว หรือในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องแสดงข้อมูลเพื่อ:

  ก. ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราตามสัญญาและให้บริการแก่คุณ
  ข. เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย
  ค. บังคับใช้ข้อตกลง และเงื่อนไข MOBROG ให้เป็นระเบียบ

  เราอาจเข้าถึงบัญชีของคุณ รวมถึงเนื้อหาบัญชีในกรณีดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อการสอบถามเรื่องการให้บริการหรือการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

  เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลประชากรศาสตร์ของคุณด้วย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่แค่หมายเลขประจำตัวเฉพาะ (“UID”) รหัสไปรษณีย์ เพศ สถานภาพการแต่งงาน การศึกษา เชื้อชาติ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลการทำงาน และข้อมูลสมาชิกครอบครัวที่ไม่ระบุรายบุคคล กับบริษัทวิจัยการตลาด/บริษัทวิจัยเก็บตัวอย่างที่เป็นบุคคลที่สาม (จะเรียกแต่ละบริษัทว่า “บริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม” และเรียกรวมกันว่า “บริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม”) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ระบุโอกาสในการสำรวจที่คุณอาจมีคุณสมบัติเพียงพอโดยผ่านบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำแบบสำรวจ บริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สามจะให้หมายเลขประจำตัวเฉพาะและลิงก์แบบสำรวจกับเรา และเราจะเชิญให้คุณมาร่วมทำแบบสำรวจนั้น เราจะไม่แชร์ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์กับบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากการแชร์ข้อมูลของคุณกับบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณอาจจะได้รับการถ่ายโอนและเก็บอยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลนี้ กรุณาติดต่อเราหรือคุณสามารถเลือกที่จะปิดการเป็นสมาชิกได้ การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจต่าง ๆ ของคุณไม่ได้ทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สามหรือเป็นสมาชิกของบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็นบุคคลที่สามนั้น ๆ

  2. การใช้ข้อมูลอื่น ๆ

  1. MOBROG อาจสร้างระบบรวมข้อมูลทั่วไป (เช่น กลุ่มอายุ โปรไฟล์ความสนใจ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลที่ไม่เจาะจงอื่น ๆ ) ที่เกี่ยวกับผู้ถือสมาชิกของเราเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้กับผู้โฆษณา คู่ค้าทางธุรกิจและนักลงทุน ระบบรวมข้อมูลจะไม่รวมข้อมูลเจาะจองของผู้ใช้ผู้ใด
  2. ที่อยู่ IP - MOBROG เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกบล็อกแรกของที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงชนิดเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เรามีสิทธิ์ใช้ข้อดังกล่าวเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดูแลเว็บไซต์ของเรา และสะสมข้อมูลของผู้ใช้รวมสำหรับผู้โฆษณาของเรา
  3. รหัสประจำตัวของโฆษณา (Advertising-ID (IDFA)) – ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของเราบนอุปกรณ์ของคุณ เราจะติดตาม Advertising-ID (IDFA) ซึ่งสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ของคุณ IDFA จะเป็นอิสระจากอุปกรณ์และเราหรือพันธมิตรของเราสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุความสนใจ คุณสามารถตั้งค่า ID นี้กลับคืนได้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  4. คุกกี้ - MOBROG ใช้คุกกี้ในการปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ และพิสูจน์ตัวคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และ / หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจของเราหรือการสำรวจอื่น ๆ ของบริษัทคู่ค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับการโฆษณาเฉพาะและโปรโมชั่นที่คุณได้ดูในขณะท่องอินเตอร์เน็ต บริษัทวิจัยที่สามมีสิทธ์ เขียน จัดเตรียม หรืออ่านคุกกี้ และสิ่งที่ใช้ร่วมกันในประเทศ / การจัดเก็บวัตถุ แฟลชคุกกี้และ / หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการเสร็จสิ้นของสำรวจเหล่านี้ หากคุณยอมเข้าร่วมคุณอาจได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์หรือโปรโมชั่นออนไลน์อีกครั้ง และบริษัทวิจัยตลาดจะใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามตรวจสอบว่าคุณได้เห็น ได้คลิก หรือเคยมีความการปฏิสัมพันธ์อย่างอื่นกับโฆษณาออนไลน์หรือโปรโมชั่นออนไลน์หรือไม่ หากคุณเคยมีการปฏิสัมพันธ์กับการโฆษณาออนไลน์หรือโปรโมชั่นออนไลน์มาก่อน บริษัทวิจัยตลาดหรือคู่ค้าของพวกเขาจะช่วยให้คุณมีโอกาสกรอกสำรวจผ่าน MOBROG หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกจากเว็บไซต์ของ MOBROG และเทคโนโลยีของบุคคลที่สามจะไม่ติดตั้งอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณ

  หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้คุกกี้ต่อคุณสามารถยกเลิกคุกกี้ดังกล่าวได้ หรือรอรับข้อความแจ้งเมื่อคุกกี้ดังกล่าวถูกนำมาใช้โดยการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ดังกล่าว บางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่ได้ผลที่สมบูรณ์สำหรับคุณ

  โปรดอ่านรายชื่อคุกกี้ที่ถูกติดตั้งหรือใช้งานโดย MOBROG และ / หรือบริษัทวิจัยที่สามอื่น ๆ ด้านล่าง คุณสามารถเลือกที่จะไม่ดำเนินการโดยคลิกลิงค์ด้านล่างสำหรับคุกกี้ที่มีการเลือกออกได้ คุกกี้บางอันจะไม่มีกลไกการเลือกออก

  ชื่อ

  เจตนา

  การยินยอม

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

  ข้อมูลใด ๆ ที MOBROG สะสมถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์เรา และเราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันว่าข้อมูลของผู้ถือสมาชิกเป็นอิสระจากการเข้าถึง การแทรกแซง การสูญเสีย การปรับเปลี่ยนหรือการแสดงข้อมูล หาก MOBROG ไม่ต้องการข้อมูลจาะจงเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว

  4. การเข้าถึงและการแก้ไข

  ข้อมูลที่ถูกสะสมโดย MOBROG สามารถเข้าถึงและปรับปรุงโดยผู้ถือสมาชิกโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้บริการในเว็บไซต์ (คุณจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน) นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อกรมสนับสนุน MOBROG ได้ตลอดเวลาเพื่อขอข้อมูลใด ๆ ที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถขอลบข้อมูลของคุณโดยการเลือกออกตามวิธีดังต่อไปนี้

  5. เว็บไซต์เชื่อมโยงต่าง ๆ

  เว็บไซต์ MOBROG และการเชิญเข้าร่วมกรอกสำรวจที่เราส่งให้คุณและโปรโมชั่นทางอีเมลที่เราส่งให้คุณอาจเชื่อมโยงไปยังพาร์ตเนิอร์และผู้โฆษณาเว็บไซต์ของเรา หากคุณเชื่อมโยงไปอย่างเว็บไซต์ที่สามเหล่านี้ นโยบายฉบับนี้จะไม่นำไปใช้กับการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นของคุณ

  6. ความถี่ของการสื่อสารทางอีเมล

  การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดที่เป็นผลมาจากการเป็นสมาชิก MOBROG ของคุณจะถูกส่งโดยตรงจากเราและจะมีสัญลักษณ์ MOBROG รวมถึงรายละเอียดการติดต่อของเรา ไม่มีบริษัทคู่ค้าของเราจะติดต่อคุณยกเว้นบริษัท PayPal หลังจากที่คุณกรอกแบบสำรวจเสร็จสิ้น อาจมีระยะเวลาเว้นว่างเป็นบางวันก่อนที่จะได้รับคำเชิญเข้าร่วมกรอกแบบสำรวจใหม่ ถึงแม้เราจะพยายามส่งคำเชิญให้แก่ผู้ถือสมาชิกบ่อย ๆ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ผู้ถือสมาชิกอาจไม่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมกรอกแบบสำรวจบ่อยอย่างที่พวกเขาต้องการ โปรดทราบว่า MOBROG ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะต้องนำเสนอแบบสำรวจจำนวนเฉพาะเจาะจงใด ๆ ให้แก่สมาชิก

  7. การเลือกออกจากระบบ

  คุณต้องให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและตกลงที่จะยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกรอกแบบจากเราตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก

  หากคุณไม่ต้องการรับคำเชิญเข้าร่วมกรอกสำรวจจากเราคุณต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณโดยใช้ส่วนที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ มีการบริการลิงค์เลือกออกในด้านล่างของคำเชิญเข้าร่วมสำรวจทุกฉบับที่เราจะส่งให้คุณ (คุณจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน) คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยการคลิกลิงก์ดังกล่าว

  ในกรณีที่คุณเลือกออก อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงจึงจะเห็นผลสำหรับการร้องขอการเลือกออกจากสมาชิกของคุณ คุณจะไม่ได้รับอีเมลโปรโมชั่นใด ๆ จากเราหลังจากเวลาดังกล่าว

  บัญชีของคุณจะไม่ได้ใช้งานและถูกลบทิ้งถาวรเจ็ดวันหลังจากเลือกออกยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง การลบข้อมูลทิ้งจะมีผลกระทบต่อค่าตอบแทนใด ๆ ที่ค้างชำระหรือส่งมอบไม่ครบ หากคุณต้องการที่จะกลับเข้าเป็นสมาชิกภายในเจ็ดวันหลังจากการเลือกออก กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

  8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

  MOBROG ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เราจะไม่ลดสิทธิภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณล่วงหน้า เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวบนหน้านี้และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้ให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงการการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล) หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือไม่เห็นด้วยกับบางส่วน หรือหากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายฉบับนี้คุณจะต้องไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือคุณจะต้องยกเลิกบัญชีของคุณ

  การเข้าร่วม

  ลงทะเบียนทันทีเพื่อสร้างรายได้จากการทำแบบสำรวจ


  คุณจะได้รับเงิน 15 - 60 บาทสำหรับการเข้าร่วมทำแบบสำรวจสั้นๆ