small logo mobrog paid surveys

Chính sách Bảo mật

Có hiệu lực từ ngày 20-12-2017.

Trang web này ("Trang web") và dịch vụ ("Dịch vụ") được sở hữu và duy trì bởi Công ty nghiên cứu thị trường SPLENDID RESEARCH GmbH , nước Đức (dưới đây gọi tắt là "MOBROG").

Chính sách Bảo mật này cần được đọc đồng thời với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chính sách này giải thích những thông tin mà MOBROG thu thập về các thành viên của trang web và cách chúng tôi sử dụng những thông tin này.br />
Chương trình thành viên MOBROG hoạt động như một kênh khảo sát cho các cá nhân tự nguyện đăng ký trên trang web ("Thành viên"). Các thành viên có thể tham gia vào các khảo sát được đề nghị, được kết nối với các dịch vụ và được điều hành bởi MOBROG hoặc các bên thứ ba. Trong những trường hợp nhất định, thành viên có thể được thưởng bằng tiền ("Tiền thưởng") vì đã tham gia một số hoạt động như hoàn thành các bài khảo sát.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

MOBROG chỉ thu thập và lưu trữ các thông tin như

- Thông tin thành viên bắt buộc trong quá trình đăng ký (địa chỉ email, mật khẩu, tên truy cập, năm sinh, giới tính, mã bưu điện, trình độ học vấn và tình trạng nghề nghiệp, tỉnh) hoặc

- Thông tin được bạn đưa ra một cách tự nguyện khi được yêu cầu thông tin cụ thể trong hồ sơ thành viên của bạn (cụ thể hóa hồ sơ).

MOBROG chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (tên, tên hiệu, địa chỉ, địa chỉ email, hoặc số điện thoại) với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được quy định trong Chính sách Bảo mật này hoặc trừ khi được bạn cho phép trước.

Để thanh toán, chúng tôi hợp tác với các công ty sau:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Bạn đồng ý cho phép gửi dữ liệu của bạn cho mục đích thanh toán. Đối với các mục đích này, địa chỉ email và trong một số trường hợp cả số điện thoại di động của bạn sẽ được gửi đi.

  Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân thông qua một số nhận dạngbao gồm năm sinh, mã bưu chính, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng nghề nghiệp, cũng như thông tin cá nhân khác với các công ty nghiên cứu thị trường khác với mục đích nhận dạng các cơ hội khảo sát của bên thứ ba mà bạn có thể được hưởng.


  Nếu bạn thích hợp với một cơ hội khảo sát, công ty nghiên cứu thị trường của bên thứ ba sẽ cung cấp một số nhận dạng và một liên kết khảo sát cho chúng tôi và chúng tôi sẽ mời bạn tham gia vào khảo sát đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chia sẻ thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

  Chúng tôi có thể thay mặt khách hàng lưu trữ các mẫu yêu cầu thông tin . Những mẫu này sẽ xác định rõ danh tính và địa chỉ liên lạc của tổ chức thu thập thông tin, và các thông tin bạn cung cấp sẽ được quản lý theo các Chính sách Bảo mật của bên thứ ba. Trong trường hợp bạn hoàn thành một mẫu web được lưu trữ bởi chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ các thông tin cụ thể do bạn cung cấp cho bên thứ ba cụ thể.

  Ngoài những trường hợp ngoại lệ được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự cho phép của bạn, trừ khi việc làm đó là cần thiết để:

  a. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của chúng tôi từ các hợp đồng và cung cấp các dịch vụ cho bạn;
  b. Phù hợp với các yêu cầu pháp luật hoặc tuân theo một thủ tục pháp lý;
  c. Thi hành các Điều khoản và Điều kiện MOBROG một cách kỷ luật;

  Chúng tôi có thể truy cập vào tài khoản của bạn, bao gồm các nội dung trong đó, trong các trường hợp đã nêu ở trên hoặc cho các mục đích đáp ứng yêu cầu dịch vụ hay giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin nhân khẩu học-xã hội của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, số nhận dạng duy nhất (“UID”), mã số bưu điện, giới tính, tình trạng hôn nhân, giáo dục, dân tộc/chủng tộc (nếu được pháp luật cho phép), thông tin về nghề nghiệp, và các thông tin có thể nhận diện không mang tính cá nhân về các thành viên trong gia đình, với các công ty thứ ba về nghiên cứu thị trường/lấy mẫu (nói riêng là “Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba” và gọi chung là “Các Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba”) nhằm mục đích xác định những cơ hội trả lời khảo sát mà bạn đủ điều kiện tham gia thông qua Các Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba. Nếu bạn đủ điều kiện tham gia khảo sát, Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba này sẽ cung cấp cho bạn một số nhận dạng duy nhất và gửi một liên kết khảo sát cho chúng tôi và chúng tôi sẽ mời bạn trả lời khảo sát đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ họ tên, địa chỉ email, hoặc số điện thoại của bạn với Các Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba đó. Về việc chia sẻ thông tin của bạn với một Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba, thông tin của bạn có thể được truyền đi và lưu trữ ở ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tại nước Mỹ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chia sẻ dữ liệu này xin hãy liên hệ với chúng tôi hoặc bạn có thể chọn chấm dứt quyền thành viên của mình. Việc bạn tham gia những cơ hội khảo sát này không mang đến cho bạn bất kỳ lợi ích nào mà Các Công Ty Khảo Sát Thị Trường Thứ Ba chào mời, hoặc quyền thành viên mang lại.

  2. Sử dụng thông tin khác

  a. MOBROG có thể tạo ra các dữ liệu tổng hợp chung (chẳng hạn như các nhóm tuổi, danh mục quan tâm, các khu vực địa lý và thông tin không xác định khác) về các thành viên để cung cấp cho các đơn vị quảng cáo, các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư sẵn có và tiềm năng. Dữ liệu tổng hợp này không bao giờ chứa thông tin nhận dạng cụ thể về bất kỳ cá nhân nào.
  b. Địa chỉ IP - Các máy chủ MOBROG tự động ghi lại các khối đầu tiên của địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành bạn dùng khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giúp chẩn đoán các vấn đề liên quan đến máy chủ, quản trị trang web và biên tập, tổng hợp thông tin người dùng cho các đơn vị quảng cáo.
  c. ID Quảng Cáo (Advertising-ID (IDFA) – Khi tải Ứng Dụng của chúng tôi xuống thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ theo dõi một ID Quảng Cáo (Advertising-ID (IDFA) do thiết bị của bạn tạo ra. IDFA là một công cụ độc lập với thiết bị và có thể được chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi sử dụng cho mục đích nhận diện. Tùy vào hệ điều hành của thiết bị bạn có thể đặt lại ID này. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này theo đúng chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.
  d. Cookies - MOBROG sử dụng Cookies để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn và xác định các thời điểm bạn đăng nhập vào trang web và/hoặc tham gia vào các khảo sát của chúng tôi hoặc của các công ty đối tá. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để bạn có thể tham gia vào các cuộc điều tra liên quan đến các chương trình quảng cáo và khuyến mãi bạn xem khi duyệt web. Để tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các khảo sát, công ty nghiên cứu bên thứ ba nào đó có thể viết, đặt, hoặc đọc các tập tin cookie, lưu trữ/chia sẻ nội bộ các đối tượng, cookies flash, và/hoặc công nghệ nào khác có liên quan. Nếu bạn tham gia, bạn có thể được liên lạc lại về các quảng cáo trực tuyến hay chương trình khuyến mại và các công ty nghiên cứu thị trường sẽ sử dụng công nghệ của bên thứ ba để xác định xem bạn đã xem, nhấp vào, hoặc tương tác với quảng cáo trực tuyến hay chương trình khuyến mại hay chưa. Nếu bạn đã tương tác với quảng cáo trực tuyến hay chương trình khuyến mại, các công ty nghiên cứu thị trường hoặc các đối tác của họ sẽ cho bạn cơ hội hoàn thành khảo sát thông qua MOBROG. Nếu bạn không muốn tham gia vào chương trình này, bạn có thể hủy bỏ đăng ký từ website MOBROG và ứng dụng công nghệ của bên thứ ba sẽ không được đặt trong trình duyệt của bạn.

  Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie, thì bạn có thể cấu hình cài đặt trình duyệt để dễ dàng chặn cookies, hoặc nhận được thông báo khi chúng đang được sử dụng. Trong trường hợp bạn không cho phép sử dụng cookies, một số trang web của chúng tôi có thể không hoạt động được.

  Dưới đây là danh sách các cookies được lập hoặc triển khai bởi MOBROG và/hoặc các công ty nghiên cứu thứ ba có liên kết với Dịch vụ. Đối với các tập tin cookie có cơ chế không tham gia, bạn có thể bỏ chọn bằng cách nhấn vào liên kết được cung cấp dưới đây. Một số tập tin cookie nhất định sẽ không có cơ chế không tham gia.

  Tên

  Mục đích

  Sự cho phép

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Hiển thị ngôn ngữ thích hợp không có cơ chế không tham gia nào
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Phiên Cookie Möglichkeit der Ablehnung nicht gegeben
  keyingress_p Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  __atuvc Chia sẻ Truyền thông xã hội không có cơ chế không tham gia nào
  cbcdfp Ứng viên Cint độc đáo không có cơ chế không tham gia nào
  _session_id Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  ASP.NET_SessionId Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  cint_forms_identity Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  cint_session_id Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  CintRespondent Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  PublicPanelistTicket Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  __utma Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __utmb Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __utmc Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __utmv Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __utmz Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __hstc Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __hssrc Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  __hssc Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  hsfirstvisit Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  hubspotutk Thống kê sử dụng trang web không có cơ chế không tham gia nào
  NRAGENT Giám sát hệ thống không có cơ chế không tham gia nào
  flch Phiên Cookie Nebu DubInterviewer không có cơ chế không tham gia nào
  flv Phiên Cookie Nebu DubInterviewer không có cơ chế không tham gia nào
  flvsn Phiên Cookie Nebu DubInterviewer không có cơ chế không tham gia nào
  flvuf Phiên Cookie Nebu DubInterviewer không có cơ chế không tham gia nào
  sfcRelevantId Imperium RelevantID không có cơ chế không tham gia nào
  RVCOOKIE Miền điều khiển RelevantID không có cơ chế không tham gia nào
  RVIDExtId Miền điều khiển RelevantID không có cơ chế không tham gia nào
  __EC_TEST__ Miền điều khiển RelevantID không có cơ chế không tham gia nào
  ISIStest Miền điều khiển RelevantID không có cơ chế không tham gia nàon
  thx_guid ThreatMetrix không có cơ chế không tham gia nào
  .SSI-ASPXAUTH Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  ASP.NET_SessionId Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  PHPSESSID Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  ANYSSIDOMAIN#lang Hiển thị ngôn ngữ thích hợp không có cơ chế không tham gia nào
  JSESSIONID Giám sát hiệu suất NewRelic - Phiên Cookie không có cơ chế không tham gia nào
  PHPSESSID FraudLogix Phòng chống gian lận không có cơ chế không tham gia nào
  InnovateMR Chương trình Quảng cáo trực tuyến hiệu quả không có cơ chế không tham gia nào
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Bảo mật dữ liệu

  Thông tin MOBROG thu thập sẽ được lưu trữ theo quy định về Chính sách Bảo mật trên website và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin thành viên được bảo vệ an toàn khỏi những truy cập trái phép, tránh bị làm phiền và mất mát, sửa đổi hoặc rò rỉ thông tin. Nếu MOBROG không còn cần đến một thông tin cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy đi những thông tin đó.

  4. Truy cập & Sửa chữa

  Thông tin MOBROG thu thập đươc có thể được truy cập và cập nhật bởi các thành viên bằng cách sử dụng các công cụ trên trang web (nhưng trước tiên bạn phải đăng nhập). Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ MOBROG bất cứ lúc nào và yêu cầu bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn. Bạn có thể dễ dàng yêu cầu xóa thông tin của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

  5. Các trang web liên kết

  Tại trang web MOBROG, các lời mời khảo sát chúng tôi gửi cho bạn, và nếu có thể, trong các email chương trình khuyến mãi chúng tôi gửi cho bạn có các liên kết đến các đối tác và các đơn vị quảng cáo trên website. Nếu bạn truy cập tới bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác, chính sách bảo mật này sẽ không áp dụng đối với các thông tin bạn cung cấp trên trang web đó.

  6. Tần suất liên lạc bằng email

  Khi bạn tham gia MOBROG, các email liên lạc sẽ được chúng tôi gửi trực tiếp và đi kèm với logo MOBROG cùng thông tin liên hệ của chúng tôi. Ngoại trừ PayPal, sẽ không có công ty đối tác của chúng tôi được phép liên hệ với bạn. Sau khi hoàn thành một khảo sát, bạn có thể phải chờ một vài ngày trước khi nhận được lời mời khảo sát tiếp theo. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực gửi lời mời khảo sát đến các thành viên một cách thường xuyên, do nhiều yếu tố khác nhau, một số thành viên nhất định có thể không nhận được nhiều lời mời tham gia khảo sát như họ mong muốn. Lưu ý rằng MOBROG không có nghĩa vụ gửi lời mời khảo sát với một số lượng cụ thể hoặc số lượng tối thiểu nào.

  7. Cơ chế không tham gia

  Với tư cách thành viên, bạn phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ và đồng ý chấp nhận lời mời khảo sát từ chúng tôi.

  Nếu bạn không muốn nhận lời mời khảo sát của chúng tôi, bạn phải chấm dứt tư cách thành viên của bạn bằng cách sử dụng các công cụ tiện ích trên trang hồ sơ cá nhân. Ở cuối mỗi lời mời khảo sát đều có một liên kết từ chối tham gia (bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập trước). Khi nhấp vào liên kết này, bạn có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình.

  Trong trường hợp bạn chọn không tham gia với chúng tôi nữa, yêu cầu từ chối của bạn sẽ được chấp nhận trong vòng 72 giờ. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ email về chương trình khuyến mãi nào nữa.

  Tài khoản của bạn sẽ vô hiệu và bị xoá vĩnh viễn sau bảy ngày, ngoại trừ các dữ liệu phải được lưu trữ vì lý do pháp lý. Sau đó, toàn bộ các thông tin cá nhân sẽ bị hủy. Điều này tất nhiên sẽ làm mất đi các khoản thưởng chưa trao hoặc chưa trả hết cho bạn. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn muốn thu hồi quyết định chấm dứt tư cách thành viên trong vòng bảy ngày

  8. Những thay đổi trong chính sách này

  MOBROG có quyền cập nhật chính sách này thường xuyên. Chúng tôi sẽ không giảm bớt quyền của bạn trong Chính sách Bảo mật này khi chưa có sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trong Chính sách Bảo mật lên trang này và, nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ có một thông báo nổi bật hơn (bao gồm các dịch vụ nhất định, email thông báo về thay đổi trong Chính sách Bảo mật). Nếu bạn không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ Chính sách Bảo mật này, hoặc nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách bảo mật, bạn không cần phải trở thành thành viên hoặc có thể chấm dứt hay hủy bỏ tài khoản của bạn.

  Đăng ký

  Tham gia bảng điều khiển trực tuyến MOBROG để nhận đượctiền cho mỗi lần tham gia trả lời khảo sát.


  Trung bình chúng tôi đang trả tiền trong khoảng 11.000 VNĐ và 65.000 VNĐ cho mỗi bài khảo sát ngắn.