small logo mobrog paid surveys

Khảo sát kiếm tiền trực tuyến

Tại MOBROG® (Việt Nam), chúng tôi đưa ra các bài khảo sát trực tuyến trên Internet và bạn được trả công cho việc tham gia trả lời các khảo sát.

Đăng Ký

Trung bình chúng tôi đang trả tiền trong khoảng 11.000 VNĐ và 65.000 VNĐ cho mỗi bài khảo sát ngắn.


Các khảo sát thuộc các lĩnh vực khoa học và nghiên cứu thị trường. Các nhà nghiên cứu cũng như các công ty luôn muốn lắng nghe ý kiến của bạn để họ có cơ sở tiếp tục phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ củamình.

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến. Trong email, bạn sẽ tìm thấy một liên kết dẫn đến các câu hỏi cùng với một bản mô tả ngắn gọn về nội dung khảo sát. Khảo sát sẽ bắt đầu ngay khi bạn nhấp vào liên kết: các câu hỏi đều có thể trả lời đơn giản bằng cách lựa chọn một phương án hoặc nhập câu trả lời.

Các câu trả lời sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá với tư cách nặc danh, tức là bạn sẽ hoàn toàn được đảm bảo sự riêng tư . Các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được sử dụng để chọn bạn là người tham gia khảo sát. Chúng tôi sẽ không chuyển các thông tin này cho một bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi sẽ tích lũy số tiền bạn kiếm được từ các bài khảo sát vào tài khoản thành viên của bạn. Bạn có thể rút số tiền này thông qua PayPal một cách dễ dàng.

Cam kết giữa hai bên

Chúng tôi cam kết với bạn:
  • Chúng tôi sẽ luôn thông báo về thời gian của cuộc khảo sát và số tiền bạn sẽ nhận được trước khi bạn bắt đầu.
  • Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn 100%.
  • Bạn sẽ vừa kiếm được tiền vừa đóng góp cho khoa học và nghiên cứu thị trường bằng cách tham gia vào các bài khảo sát thú vị.
Bạn cam kết với chúng tôi:
  • Bạn sẽ trung thực khi cung cấp thông tin về bản thân và việc trả lời khảo sát dựa trên niềm tin và vốn hiểu biết cao nhất của bạn.

Đăng ký

Tham gia bảng điều khiển trực tuyến MOBROG để nhận đượctiền cho mỗi lần tham gia trả lời khảo sát.


Trung bình chúng tôi đang trả tiền trong khoảng 11.000 VNĐ và 65.000 VNĐ cho mỗi bài khảo sát ngắn.
Paid online surveys
encuestas pagadas
bezahlte Umfragen
pesquisas ganadas
Sondaggi pagati
Encuestas remuneradas