small logo mobrog paid surveys

Vấn đề với khảo sát

Nhìn chung, tôi có thể làm gì nếu gặp vấn đề với khảo sát?

Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi về khảo sát không được tiến hành thuận lợi. Chúng tôi…
Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi về khảo sát không được tiến hành thuận lợi. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện và chúng tôi cảm ơn phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc gặp vấn đề liên quan đến khảo sát, hãy đọc phần câu hỏi thường gặp liên quan đến khảo sát sau đây của chúng tôi. Hầu hết các vấn đề đều được giải quyết tại đây, dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu gặp vấn đề chưa thể giải quyết, quý vị luôn có thể viết thư cho nhóm hỗ trợ.
Was this helpful?
-7

Tại sao tôi không nhận được hay nhận được rất ít khảo sát?

Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi không thể xác định lượng thư mời quý vị sẽ nhận được mỗi ngày.…

Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi không thể xác định lượng thư mời quý vị sẽ nhận được mỗi ngày. Chúng tôi cũng không thể biết chính xác khi nào quý vị sẽ nhận được thư mời. Tất cả thư mời đều được gửi tự động.

Số lượng thư mời quý vị nhận được phụ thuộc nhiều vào quốc gia quý vị sống - ở một số quốc gia, khảo sát được thực hiện thường xuyên hơn so với những quốc gia khác. Người tham gia cũng được lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có thể được lựa chọn trước tùy theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi sống, v.v. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi đề nghị quý vị nên hoàn tất hồ sơ của mình và luôn cập nhật thông tin chi tiết cá nhân. Điều này sẽ cho phép chúng tôi đảm bảo rằng quý vị được lựa chọn mời tham gia khảo sát nhiều hơn.

Cũng có khả năng thư mời của chúng tôi bị đưa vào thư mục thư rác của quý vị, do một số chương trình email coi thư mời của chúng tôi là thư rác. Vì thế hãy thường xuyên kiểm tra thư mục thư rác của quý vị hoặc điều chỉnh cài đặt phù hợp. Quý vị có thể thêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vào danh bạ của mình để đảm bảo quý vị luôn nhận được email từ địa chỉ này.

Was this helpful?
-1

Tại sao liên kết thư mời tham gia khảo sát không hoạt động?

Chúng tôi luôn thử và thực hiện kiểm tra trước khi khảo sát để tránh sự cố kỹ thuật. Tuy…

Chúng tôi luôn thử và thực hiện kiểm tra trước khi khảo sát để tránh sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, đôi khi các sự cố chỉ xuất hiện sau này. Để đảm bảo vấn đề không liên quan đến cài đặt của quý vị, các mẹo sau cũng có thể giúp quý vị thực hiện các khảo sát sau này.

  • Bỏ kích hoạt trình chặn bật lên
  • Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Firefox
  • Tránh nhấp đúp chuột vào liên kết
  • Trong trường hợp nghi ngờ, sao chép liên kết vào trình duyệt của quý vị trước khi nhấp chuột vào liên kết "tham gia"
  • Luôn sử dụng thiết bị được yêu cầu (máy tính để bàn/máy tính xách tay đối với email thư mời, máy tính bảng/điện thoại thông minh đối với thông bảo đẩy trong ứng dụng)

Vui lòng lưu ý rằng chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết. Ngay sau khi quý vị đã nhấp chuột vào liên kết, khảo sát sẽ được coi là đã bắt đầu và không thể được mở/khởi động lại sau khi cửa sổ trình duyệt đóng. Đáng tiếc chúng tôi phải tiến hành như thế này để tránh việc tham gia nhiều lần và các hình thức gian lận khác.

Was this helpful?
0

Tại sao tôi nhận được tin nhắn "Khảo sát đã bắt đầu" sau khi bắt đầu khảo sát?

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết. Đáng tiếc, vì lý do này, quý vị không…

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết. Đáng tiếc, vì lý do này, quý vị không thể tạm nghỉ trong khi trả lời khảo sát hay bắt đầu lại khảo sát sau khi đã đóng cửa sổ trình duyệt. Nếu quý vị nhận được tin nhắn này, điều đó có nghĩa là quý vị đã nhấp chuột và bắt đầu khảo sát trước đó nhưng đáng tiếc không thể hoàn thành khảo sát.

Nếu quý vị thường xuyên hoặc luôn nhận được tin nhắn này, có thể đã xảy ra vấn đề với chương trình email của quý vị. Trong những trường hợp đó, chúng tôi đề nghị quý vị nên sao chép bằng tay liên kết thư mời vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Was this helpful?
-1

Tại sao tôi nhận được tin nhắn "Bảng câu hỏi đã được hoàn thành" sau khi bắt đầu khảo sát?

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết. Đáng tiếc, vì lý do này, quý vị không…

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết. Đáng tiếc, vì lý do này, quý vị không thể tạm nghỉ trong khi trả lời khảo sát hay bắt đầu lại khảo sát sau khi đã đóng cửa sổ trình duyệt. Nếu quý vị nhận được tin nhắn này, điều đó có nghĩa là quý vị đã nhấp chuột, bắt đầu và kết thúc khảo sát trước đó (cho dù bởi vì quý vị đã hoàn thành hay không phù hợp với nhóm đích).

Nếu quý vị chắc chắn rằng quý vị đã hoàn thành khảo sát nhưng chưa nhận được tiền, hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn. Hãy bảo đảm cung cấp cả liên kết thư mời tham gia khảo sát. Quý vị sẽ tìm thấy liên kết đó trong email mà chúng tôi đã gửi cho quý vị.

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
-1

Tại sao tôi nhận được khảo sát với ngôn ngữ không phù hợp?

Chúng tôi xin lỗi khi quý vị nhận được khảo sát với ngôn ngữ không phù hợp! Điều này đáng…

Chúng tôi xin lỗi khi quý vị nhận được khảo sát với ngôn ngữ không phù hợp! Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị được mời tham gia vào khảo sát bằng ngôn ngữ khác. Chúng tôi sẽ cần liên kết thư mời và cả ảnh chụp màn hình để kiểm tra khảo sát.

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
-1

Tại sao tôi được thông báo rằng tôi không thuộc nhóm đối tượng mục tiêu yêu cầu ngay sau khi bắt đầu khảo sát?

Khi gửi thư mời, chúng tôi không luôn biết chắc chắn rằng quý vị có phù hợp với nhóm đối…

Khi gửi thư mời, chúng tôi không luôn biết chắc chắn rằng quý vị có phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu hay không. Đối với một số khảo sát, nhóm đối tượng mục tiêu được lập từ trước dựa trên một số đặc điểm nhất định mà không có trong trong hồ sơ của quý vị với chúng tôi. Đó là lý do vì sao có thể quý vị không thuộcnhóm đối tượng mục tiêu của khảo sát, kể cả khi quý vị đã nhận được email thư mời tham gia khảo sát.

Các câu hỏi cụ thể được sử dụng để xác định người tham gia có phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu hay không. Những câu hỏi này, ví dụ như về hành vi tiêu dùng cụ thể, sẽ được đặt ra ở đầu khảo sát. Khảo sát sẽ gián đoạn ngay từ đầu nếu quý vị không phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu. Chúng tôi cũng có thể tìm trên hệ thống để tự động chuyển tiếp quý vị tới khảo sát khác.

Nếu quý vị nhận được tin nhắn này khi chưa trả lời một câu hỏi nào hoăc nếu điều này thường xảy ra, điều đó có nghĩa là đã xảy ra sự cố kỹ thuật, ví dụ như thiết bị được sử dụng không phù hợp với khảo sát hoặc khảo sát đó đã kết thúc.


Was this helpful?
-1

Tại sao tôi được thông báo rằng đã đạt số lượng người tham gia cần thiết ngay sau khi bắt đầu khảo sát?

Email và internet có tốc độ nhanh chóng. Người tham gia của chúng tôi thường phản ứng rất nhanh đến…

Email và internet có tốc độ nhanh chóng. Người tham gia của chúng tôi thường phản ứng rất nhanh đến mức khảo sát kết thúc trước khi tất cả những người tham gia được mời có cơ hội tham gia. Chúng tôi luôn mời nhiều hơn số lượng người cần thiết, vì chúng tôi không thể biết trước có bao nhiêu người sẽ tham gia. Chúng tôi phải làm như vậy để bảo đảm cho khách hàng của mình rằng sẽ đạt được số lượng người tham gia cần thiết trong một khoảng thời gian đã định.


Was this helpful?
0

Tôi có thể bắt đầu lại khảo sát hay tiếp tục khảo sát như thế nào sau khi bị gián đoạn?

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết khảo sát. Đáng tiếc, vì lý do này, quý…

Chỉ có thể nhấp chuột một lần vào mỗi liên kết khảo sát. Đáng tiếc, vì lý do này, quý vị không thể tạm nghỉ trong khi trả lời khảo sát hay bắt đầu lại khảo sát sau khi đã đóng cửa sổ trình duyệt. Đáng tiếc chúng tôi phải tiến hành như thế này để tránh việc tham gia nhiều lần và các hình thức gian lận khác. Chúng tôi đề nghị mỗi khảo sát nên được hoàn thành trọn vẹn một lần.

Trong trường hợp không hoạt động trong thời gian dài, có thể có gián đoạn kết nối internet ngắn khiến cho khảo sát bị dừng lại. Vì lý do an ninh và theo hướng dẫn khảo sát thị trường quốc tế, khảo sát đó không thể được tiếp tục và kết quả không thể được đưa vào phân tích.

Was this helpful?
-1

Tôi có thể làm gì nếu được đặt những câu hỏi kỳ lạ/không phù hợp trong khảo sát?

Mục đích của khảo sát không phải luôn rõ ràng và điều này có thể là cố ý. Đây là…

Mục đích của khảo sát không phải luôn rõ ràng và điều này có thể là cố ý. Đây là cách để các nhà khảo sát đảm bảo rằng câu trả lời của quý vị tự nhiên và không thiên vị. Do đó đôi khi câu hỏi vui hoặc kỳ lạ có thể xuất hiện.

Hãy nhớ rằng nhiều khảo sát được thực hiện ở các nước khác nhau và do đó các câu hỏi được dịch nhằm mục đích này. Chúng tôi không thực hiện công việc dịch thuật đó và đáng tiếng chúng tôi không thể kiểm tra công việc dịch thuật đối với mọi ngôn ngữ. Đôi khi điều đó có thể dẫn đến cách dùng từ bất thường. Chúng tôi muốn xin thứ lỗi vì điều này.

Một khảo sát được coi là vi phạm chính sách của chúng tôi trong những trường hợp sau:

  • Ngôn ngữ khảo sát hoàn toàn không thể hiểu được.
  • Quý vị cho rằng khảo sát đó có tính xúc phạm hoặc phân biệt đối xử.
  • Quý vị được hỏi về thông tin (liên lạc) cá nhân (ví dụ như địa chỉ email của quý vị).

Hãy liên lạc với chúng tôi trong những trường hợp đó để chúng tôi có thể đóng khảo sát. Nếu có thể, quý vị hãy cung cấp ảnh chụp màn hình.

Báo cáo vi phạm

Was this helpful?
0

Tôi có thể làm gì nếu tôi bị buộc thoát khỏi khảo sát sau khi trả lời một số câu hỏi?

Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi về điều tồi tệ này! Đây thường là trường hợp khảo…

Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành xin lỗi về điều tồi tệ này! Đây thường là trường hợp khảo sát cần một nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. Sau một vài câu hỏi đầu tiên, khảo sát sẽ xác định quý vị có phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu yêu cầu không. Để có thể cung cấp cho quý vị nhiều khảo sát, chúng tôi đang hợp tác với các công ty đối tác. Đáng tiếc, đôi khi, những câu hỏi xác định này mất khá nhiều thời gian. Do số lượng khảo sát rất lớn, chúng tôi không có khả năng kiểm tra trước tất cả khảo sát.

Đôi khi các khảo sát dài hơn cần nhóm đối tượng khảo sát cực kỳ đặc biệt. Trong những khảo sát đó, quy trình sàng lọc có thể bao gồm tới mười hoặc hai mươi câu hỏi. Câu trả lời của quý vị cho câu hỏi sàng lọc sẽ không được sử dụng khi phân tích kết quả khảo sát và do đó quý vị không được trả thù lao.

Tuy nhiên, nếu quý vị bị buộc rời khỏi khảo sát sau khi trả lời nhiều quá nhiều câu hỏi, hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn để mô tả điều đã xảy ra. Chúng tôi sẽ cần liên kết thư mời tham gia khảo sát để xem xét. Quý vị sẽ tìm thấy liên kết đó trong email mà chúng tôi đã gửi cho quý vị. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện và sẵn lòng nhận phản hồi của quý vị!

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
1

Tại sao tôi nhận được ít tiền hơn cho cuộc khảo sát so với số tiền được nêu trong thư mời?

Đôi khi quý vị được mời vào khảo sát và quý vị bắt đầu khảo sát này nhưng phải rời…

Đôi khi quý vị được mời vào khảo sát và quý vị bắt đầu khảo sát này nhưng phải rời khỏi khảo sát đó sau một vài câu hỏi sàng lọc vì quý vị không phù hợp với nhóm đối tượng mục tiêu yêu cầu. Điều tương tự cũng xảy ra khi khảo sát đã kết thúc. trong trường hợp đó, hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm khảo sát mới cho quý vị. Nếu quý vị có thể hoàn thành khảo sát, dĩ nhiên, quý vị sẽ nhận được thù lao cho khảo sát này. Quý vị sẽ nhận thù lao cao hơn cho khảo sát dài hơn và thù lao thấp hơn cho khảo sát ngắn hơn.

Như vậy lý do quý vị nhận được số tiền khác với số tiền được chỉ ra trong Thư mời đó là vì quý vị đã tham gia vào khảo sát khác.

Was this helpful?
0

Tại sao tôi không nhận được bất kỳ số tiền nào mặc dù đã hoàn thành khảo sát?

Cảm ơn câu trả lời của quý vị! Đôi khi có thể mất tới hai giờ trước khi tiền xuất…

Cảm ơn câu trả lời của quý vị!

Đôi khi có thể mất tới hai giờ trước khi tiền xuất hiện trong tài khoản của quý vị. Hãy gửi cho chúng tôi tin nhắn ngắn nếu quý vị vẫn chưa nhận được tiền sau hai giờ. Hãy bảo đảm cung cấp cả liên kết thư mời tham gia khảo sát. Quý vị sẽ tìm thấy liên kết đó trong email mà chúng tôi đã gửi để mời quý vị tham gia khảo sát. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp của quý vị.

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
2

Tại sao tiền thanh toán chưa được gửi vào tài khoản PayPal của tôi?

Có một số lý do khác nhau giải thích tại sao thanh toán chưa được gửi vào tài khoản PayPal…

Có một số lý do khác nhau giải thích tại sao thanh toán chưa được gửi vào tài khoản PayPal của quý vị:

  • Địa chỉ email quý vị đang sử dụng cho MOBROG có giống hệt với địa chỉ email quý vị đã dùng cho tài khoản PayPal không? Điều này là cực kỳ cần thiết để thực hiện mọi khoản thanh toán. Nếu không, quý vị có thể thêm địa chỉ email vào PayPal trong vòng 30 ngày. Sau đó thanh toán sẽ được thực hiện.

  • Đôi khi quý vị cần phải chấp nhận khoản thanh toán. Hãy đăng nhập vào tài khoản PayPal của quý vị và kiểm tra xem có danh sách giao dịch nào cần quý vị chấp nhận không.

Nếu địa chỉ email của quý vị cho cả hai tài khoản đều giống nhau và thanh toán chưa đến trong vòng hai giờ, hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn và chúng tôi sẽ sẵn lòng xem xét giải quyết cho quý vị.

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
0

Tôi có vấn đề khác.

Quý vị vẫn chưa tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình? Hãy gửi cho chúng tôi một tin…

Quý vị vẫn chưa tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình? Hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn ngắn và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ quý vị!

Liên lạc với chúng tôi

Was this helpful?
0