small logo mobrog paid surveys

Om oss


MOBROG er en tjeneste fra det tyske markedsundersøkelsesfirmaet SPLENDID RESEARCH GmbH Vi gjennomfører spørreundersøkelser over hele verden via internett og smarttelefoner.

Vårt nettpanel er en del av et globalt nettverk, slik at vi også kan gjennomføre omfattende undersøkelser av høy kvalitet.

De som deltar i undersøkelsene mottar et honorar som kan utbetales via PayPal.

For at vi skal kunne sikre varig, høy kvalitet, er vi bundet av ICC/ESOMARs retningslinjer for internasjonale markedsundersøkelser, og våre tjenester oppfyller også kravene i retningslinjene til MRS, CASRO, MRA & ARF for internasjonal markedsforskning.

Martin, 26, Argentina

Fernanda, 33, Chile

Sanjib, 35, India

Sushil, 45, India

Enrique, 59, México

Erika, 28, Péru

Manfred, 67, Deutschland

Caroline, 16, USA

Andreas, 40, Deutschland

Pedro, 29, Péru

Ruth, 39, España

Gema, 37, España

Corina, 39, Deutschland

Sabrina, 26, Deutschland

Alex, 42, Österreich

Thomas, 39, United Kingdom

Geoff, 66, United Kingdom

Michael, 43, USA

Aaron, 25, USA

Edna, 30, Etados Unidos

Barbara, 25, Deutschland

Delta

Registrer deg hos MOBROG nå for å tjene penger på spørreundersøkelser.

Registrering

Du vil du motta mellom 5 og 40 kr. hver gang du deltar i en kort spørreundersøkelse.