small logo mobrog paid surveys

Polityka prywatności

Wchodzi w życie w dniu 20-12-2017

Niniejsza strona internetowa ("Strona") i serwis ("Serwis") stanowią własność i są zarządzane przez SPLENDID RESEARCH GmbH, Niemcy (zwany dalej "MOBROG").

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część naszych Warunków Umowy.

Polityka ta wyjaśnia, jakie informacje o Użytkownikach Serwisu MOBROG gromadzi i jak je wykorzystuje.

Program członkowski MOBROG działa jako panel badawczy dla osób, które dobrowolnie zarejestrują się na Stronie ("Użytkownicy"). Użytkownik może uczestniczyć w oferowanych badaniach związanych z Serwisem i prowadzonych przez MOBROG lub osoby trzecie. Po spełnieniu pewnych warunków Użytkownicy mogą być nagradzani w formie pieniężnej ("Nagrody") za udział w niektórych działaniach, takich jak wypełnienie ankiety.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

MOBROG gromadzi i przechowuje tylko takie informacje, które są

- obowiązkowymi informacjami o Użytkowniku niezbędnymi podczas procesu rejestracji (adres e-mail, hasło, nazwa użytkownika, rok urodzenia, płeć, kod pocztowy, poziom wykształcenia i status zawodowy) lub

- informacjami podanymi dobrowolnie przez Użytkownika w odpowiedzi na konkretne pytania na profilu Użytkownia (dalsze profilowanie).

MOBROG zbiera tylko takie informacje, które są niezbędne do wykonywania naszej działalności i świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

Nie będziemy udostępniać danych osobowych Użytkownika (imię, nazwa użytkownika, adres e-mail lub numer(y) telefonu) osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności lub po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.

Przy realizacji wypłat współpracujemy z następującymi firmami:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Potrzebna jest Twoja zgoda na przekazywanie danych na potrzeby realizacji wypłat. W tym celu niezbędny jest Twój adres e-mail, a w niektórych przypadkach również Twój numer telefonu.

  Użytkownik wyraźnie zgadza się na udostępnianie danych osobowych za pomocą numeru identyfikacyjnego zawierającego np. rok urodzenia, kod pocztowy, płeć, poziom wykształcenia i status zawodowy oraz inne dane osobowe innym spółkom badawczym w celu wskazania możliwości udziału w badaniach organizowanych przez osoby trzecie, do których Użytkownik może się kwalifikować.


  Jeśli Użytkownik kwalifikuje się do udziału w badaniu, osoba trzecia - spółka zajmująca się badaniem rynku wskaże nam numer identyfikacyjny i link do ankiety, a my zaprosimy Użytkownika do udziału w badaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących udostępniania danych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi za pomocą formularza kontaktowego.

  Możemy obsługiwać formularze wniosków o informacje w imieniu naszych klientów. Formularze te wyraźnie wskazują dane identyfikacyjne i kontaktowe podmiotu gromadzącego informacje, a informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tej osoby trzeciej. W przypadku wypełnienia formularza internetowego przez nas obługiwanego, ujawniamy tylko te informacje, które zostały udostępnione przez Użytkownika danej osobie trzeciej.

  Z wyjątkami wymienionymi powyżej, NIE UJAWNIAMY informacji Użytkownika osobom trzecim bez jego zgody, chyba że takie działanie jest niezbędne do:

  a. wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy i do świadczenia usług Użytkownikowi;
  b. postępowania zgodnie z wymogami prawa lub do zastosowania się do procedury prawnej;
  c. wykonania Warunków Umowy MOBROG w sposób uporządkowany.

  Możemy uzyskać dostęp do konta Użytkownika, w tym do jego zawartości, we wskazanych wyżej okolicznościach lub w celu odpowiedzi na pytania dotyczące Serwisu lub rozwiązania problemów technicznych.

  Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe i/lub informacje społeczno-demograficzne, między innymi Twój unikalny numer identyfikacyjny („UID”), kod pocztowy, płeć, stan cywilny, wykształcenie, pochodzenie etniczne/rasę (tam, gdzie zezwala na to prawo), informacje dotyczące zatrudnienia i nieosobowe informacje dotyczące członków rodziny firmom zewnętrznym zajmujących się badaniem rynku (pojedynczo znanym „zewnętrzną firmą badań rynku”, łącznie „zewnętrznymi firmami badań rynku”) do celów identyfikacji ankiet zewnętrznych firm badań rynku, do wypełnienia których możesz się kwalifikować. Jeśli zostaniesz zakwalifikowana/y do udziału w ankiecie, zewnętrzna firma badań rynku przydzieli Ci unikalny numer identyfikacyjny i link do naszej ankiety, a my zaprosimy Cię do udziału w ankiecie. Nie udostępnimy zewnętrznym firmom badań rynku Twojego nazwiska, adresu e-mail ani numeru telefonu. W związku z udostępnieniem Twoich danych zewnętrznej firmie badań rynku, Twoje informacje mogą być przekazywane i przechowywane poza krajem Twojego miejsca zamieszkania, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące udostępniania tych danych, skontaktuj się z nami. Możesz również zrezygnować zamykając swoje konto. Twoje uczestnictwo w badaniach ankietowych nie upoważnia Cię do uzyskiwania jakichkolwiek korzyści ani członkostwa w zewnętrznych firmach badań rynku.

  2. Wykorzystanie innych informacji

  a. MOBROG może tworzyć ogólne dane zagregowane (na przykład grupy wiekowe, profile zainteresowań, regiony geograficzne i inne nieidentyfikujące informacje) o Użytkownikach i udostępniać je aktualnym lub potencjalnym reklamodawcom, partnerom biznesowym oraz inwestorom. Takie ogólne dane zagregowane nigdy nie zawierają szczegółowych informacji pozwalających na identyfikację danego Użytkownika.
  b. Adres IP - Serwery MOBROG automatycznie zapisują pierwszy blok adresu IP Użytkownika, typ przeglądarki i systemu operacyjnego po otworzeniu naszej Strony. Możemy korzystać z tych informacji w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania naszą stroną internetową i gromadzenia zagregowanych informacji o Użytkownikach dla naszych reklamodawców.
  c. Identyfikator wyświetlania reklam (IDFA) – po zainstalowaniu naszej aplikacji, będziemy śledzić Identyfikator wyświetlania reklam (IDFA) stworzony przez Twoje urządzenie. Identyfikator IDFA jest niezależny od urządzenia i może być wykorzystany przez nas lub przez naszych partnerów w celach identyfikacji. W zależności od systemu operacyjnego na Twoim urządzeniu, identyfikator ten można zresetować. Zebrane dane wykorzystywane są zgodnie z naszą polityką prywatności.
  d. Cookies - MOBROG wykorzystuje Cookies, aby spersonalizować doświadczenie Użytkownika i zidentyfikować go, gdy loguje się na naszej stronie i/lub bierze udział w naszych badaniach lub innych badaniach naszych firm partnerskich. Możemy również korzystać z plików cookie, aby umożliwić Użytkownikowi uczestnictwo w badaniach dotyczących konkretnych reklam i promocji wyświetlanych przez Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Aby ułatwić przeprowadzenie badań, niektóre osoby trzecie - firmy badawcze mogą tworzyć, umieszczać i odczytywać pliki cookie, pliki miejscowo udostępnione/przechowywane, pliki flash cookie i/lub inne powiązane technologie. Jeśli Użytkownik bierze udział, firma badania rynku może się z nim ponownie skontaktować w sprawie reklamy internetowej lub promocji, korzystając z technologii osób trzecich w celu ustalenia, czy użytkownik widział, kliknął lub w inny sposób zareagował na reklamę internetową lub promocję. Jeśli Użytkownik zareagował na reklamę internetową lub promocję, firma badania rynku lub jej partnerzy zapewnią mu możliwość wypełnienia ankiety przez MOBROG. Jeśli Użytkownik nie chce uczestniczyć w niniejszym programie, może zrezygnować z subskrypcji na stronie internetowej MOBROG, wówczas technologie osób trzecich nie będą umieszczane w przeglądarce Użytkownika.

  Jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali pliki cookie, może łatwo je zablokować lub zostać poinformowany, gdy będą one wykorzystywane, konfigurując swoją przeglądarkę. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na wykorzystywanie plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie internetowej mogą nie działać.

  Poniżej znajduje się lista plików cookie umieszczonych lub wykorzystywanych przez MOBROG i/lub inne firmy badawcze w związku z Serwisem. W przypadku plików cookie z mechanizmem "opt-out" można z nich zrezygnować, klikając na link podany poniżej. W przypadku niektórych ciasteczek nie przewidziano mechanizmu "opt-out".

  Nazwa

  Zastosowanie

  Zgoda

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Bezpieczeństwo danych

  Informacje gromadzone przez MOBROG są przechowywane zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa i podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia informacjom Użytkownika ochrony przed nieupoważnionym dostępem, ingerencją i utratą, modyfikacją lub ujawnieniem. Jeśli MOBROG nie będzie dłużej wymagał danych informacji, podejmiemy stosowne kroki, aby je zniszczyć.

  4. Dostęp i korekta

  Użytkownik ma dostęp i może aktualizować informacje zgromadzone przez MOBROG za pomocą funkcji udostępnionej na Stronie (należy się najpierw zalogować). Ponadto w każdej chwili można skontaktować się z działem obsługi MOBROG i zapytać o przechowywane informacje dotyczące Użytkownika. Użytkownik może łatwo zażądać usunięcia swoich danych za pomocą mechanizmu "opt-out" w sposób opisany poniżej.

  5. Strony powiązane

  Strona MOBROG, zaproszenia do udziału w badaniach wysyłane Użytkownikom, a jeśli ma to zastosowanie, wysyłane przez nas e-maile promocyjne, mogą zawierać linki do stron internetowych naszych partnerów i reklamodawców. Jeśli Użytkownik odwiedzi takie strony osób trzecich, niniejsza polityka nie znajdzie zastosowania do korzystania z takich stron.

  6. Częstotliwość komunikacji elektronicznej

  Wszystkie komunikaty e-mail wynikające z członkostwa w MOBROG będą wysyłane bezpośrednio przez nas, będą posiadać widoczne logo MOBROG oraz nasze dane kontaktowe. Za wyjątkiem PayPal, żadna z naszych spółek partnerskich nie będzie się kontaktować z Użytkownikami. Po wypełnieniu danej ankiety może nastąpić kilkudniowa przerwa przed kolejnym zaproszeniem do udziału w badaniu. Choć podejmowane są wszelkie starania, aby wysyłać Użytkownikom zaproszenia wielokrotnie, ze względu na różne czynniki dany Użytkownik może nie otrzymywać tak wielu zaproszeń do udziału w badaniach, jakby chciał. Należy pamiętać, że MOBROG nie ma obowiązku oferować żadnej konkretnej ani minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach.

  7. Opting out (Rezygnacja)

  Jako warunek członkostwa Użytkownik musi podać aktualny adres e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas zaproszeń do udziału w badaniach.

  Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas zaproszeń do udziału w badaniach, powinien wypowiedzieć członkostwo za pomocą funkcji udostępnionej w profilu. Link do funkcji "opt-out" jest również umieszczony na dole każdego wysłanego przez nas zaproszenia do udziału w badaniu (należy się najpierw zalogować). Klikając na ten link Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo.

  W przypadku rezygnacji Użytkownika może upłynąć aż do 72 godzin zanim takie żądanie wywoła skutek. Użytkownik nie będzie otrzymywać od nas dalszych e-maili promocyjnych po tym terminie.

  Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane i trwale usunięte po upływie siedmiu dni, za wyjątkiem danych, które muszą być przechowywane ze względów prawnych. Po upływie tego terminu wszystkie informacje umożliwiające identyfikację danej osoby zostaną zniszczone. Wpływa to również na wszystkie wymagalne lub niedostarczone nagrody. Jeśli Użytkownik zechce cofnąć wypowiedzenie członkostwa w ciągu tych siedmiu dni, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.

  8. Zmiany niniejszej polityki

  MOBROG zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym czasie. Nie ograniczymy praw Użytkownika wynikających z niniejszej polityki prywatności bez jego wyraźnej zgody. Opublikujemy wszystkie zmiany polityki prywatności na niniejszej stronie, a jeśli zmiany będą istotne, poinformujemy o nich w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług poinformujemy drogą mailową o zmianach polityki prywatności). Jeśli Użytkownik nie zgadza się z polityką prywatności w całości lub w części lub nie zgadza się na zmiany tej polityki, nie powinien ubiegać się o członkostwo i powinien zamknąć swoje konto.

  Weź udział

  Zarejestruj się teraz na MOBROG, aby zarabiać pieniądze na udziale w ankietach.


  Za udział w sondażu otrzymasz między 2 a 12 złotych za krótką ankietę.