small logo mobrog paid surveys

Ochrana osobných údajov

Platné od 20-12-2017

Túto webovú stránku (ďalej len „Stránka“) a služby (ďalej len „Služby“) vlastní a udržiava SPLENDID RESEARCH GmbH, Nemecko (ďalej len „MOBROG“).

Tieto zásady ochrany súkromia je potrebné čítať v spojení s našimi Zmluvnými podmienkami.

Tieto zásady vysvetľujú, aké informácie o členoch zhromažďuje MOBROG na Stránke a ako používa tieto informácie.

Členský program MOBROG funguje ako prieskumný panel pre jednotlivcov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrujú na Stránke (ďalej len „Členovia). Člen sa môže zapojiť do ponúkaných prieskumov súvisiacich so službami, ktoré ponúka MOBROG alebo tretie strany. Členovia môžu byť za určitých podmienok peňažne odmenení (ďalej len „Odmena“) za zapojenie sa do niektorých aktivít, ako napr. vyplnenie prieskumu.

1. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

MOBROG zhromažďuje a ukladá len tie informácie, ktoré

- musí člen zadať pri registrácii (e-mail, heslo, prezývka, rok narodenia, pohlavie, poštové smerovacie číslo, úroveň vzdelania a povolanie), alebo

- ktoré poskytnete dobrovoľne, ako odpoveď na žiadosť o špecifické informácie vo vašom profile člena (ďalšie profilovanie).

MOBROG zhromažďuje len tie informácie, ktoré sú potrebné pre naše podnikanie a poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje (meno, prezývku, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo/-a) neposkytneme žiadnej tretej strane, s výnimkou uvedenou v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne ak nám poskytnete výslovný predchádzajúci súhlas.

Na účely výplaty odmien spolupracujeme s týmito spoločnosťami:

  • - PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
   - Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom

 • Súhlasíte s poskytnutím svojich údajov tretím stranám na účely výplaty odmien. Pre tieto účely je potrebná vaša e-mailová adresa a v niektorých prípadoch aj číslo vášho mobilného telefónu.

  Udeľujete výslovný súhlas s tým, že môžeme zdieľať osobné informácie prostredníctvom identifikačného čísla, ako je napr. rok narodenia, poštové smerovacie číslo, pohlavie, úroveň vzdelania a postavenie v povolaní, ako aj ďalšie osobné informácie, s ostatnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa prieskumom trhu za účelom identifikácie príležitostí prieskumu trhu tretích strán, ktoré môžu byť pre vás vhodné.


  Pokiaľ máte nárok na príležitosť prieskumu, poskytne nám tretia strana, t.j. spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu, identifikačné číslo a odkaz na prieskum a následne vás pozveme na zapojenie sa do prieskumu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdieľania informácií, obráťte sa na našu podporu prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

  Môžeme zhromažďovať formuláre so žiadosťami v mene našich klientov. Tieto formuláre budú jasne identifikovať totožnosť a kontaktné údaje organizácie, ktorá zhromažďuje dané informácie, a informácie, ktoré poskytnete, budú spravované podľa zásad ochrany osobných údajov tejto tretej strany. V prípade, že vyplníte nami poskytnutý webový formulár, zverejníme iba konkrétne informácie, ktoré ste poskytli pre túto konkrétnu tretiu stranu.

  S výnimkou vyššie uvedeného bez vášho súhlasu nezverejníme vaše informácie žiadnej tretej strane, pokiaľ to nie je potrebné opatrenie pre:

  a. splnenie našich zmluvných záväzkov a poskytovanie vašich služieb;
  b. plnenie zákonných požiadaviek alebo dodržiavanie právnych postupov;
  c. uplatňovanie Zmluvných podmienok MOBROG riadnym spôsobom.

  Za vyššie uvedených okolností alebo za účelom odpovede na požiadavku o poskytnutie služieb alebo vyriešenia technických problémov môžeme získať prístup k vášmu účtu vrátane jeho obsahu

  Taktiež môžeme zdieľať Vaše osobné informácie, vrátane sociálno-demografických informácií bez akýchkoľvek obmedzení, jedinečné identifikačné číslo (“UID”), poštové smerovacie číslo, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, etnickú/rasovú príslušnosť (kde je to povolené zákonom), informácie týkajúce sa zamestnania, osobne neidentifikovateľné informácie o členoch domácnosti, ktoré nie sú osobne identifikované so spoločnosťami Tretej strany pre prieskum trhu (jednotlivo ako “spoločnosti Tretej Strany pre PT” a spoločne “spoločnosti Tretej Strany pre PT”) za účelom identifikovania možností prieskumu prostredníctvom spoločností Tretích strán pre PT, pre ktoré by ste mohli byť vhodným kandidátom prostredníctvom spoločností Tretích strán pre PT. Ak budete vhodným kandidátom pre prieskum, spoločnosť Tretej strany pre PT Vám poskytne jedinečné identifikačné číslo, odkaz na prieskum ,a pozve Vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu. So spoločnosťou Tretej Strany pre PT nebudeme zdieľať Vaše meno, e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo. V spojitosti so zdieľaním Vašich informácii so spoločnosťou Tretej Strany pre PT, môžu byť Vaše údaje prenesené a uložené mimo Vašej krajiny bydliska, vrátane, alebo bez obmedzenia v Spojených štátoch amerických. V prípade otázok ohľadom zdieľania týchto informácii, nás prosím kontaktujte, prípadne sa môžete odhlásiť, zrušiť Vaše členstvo. Vaša účasť na takomto prieskume Vás neoprávňuje k žiadnym výhodám, ktoré ponúkajú spoločnosti Tretích strán pre PT.

  2. Používanie iných údajov

  a. MOBROG môže vytvárať všeobecné súhrnné údaje (ako napr. vekové skupiny, záujmové profily, geografické oblasti a iné neidentifikačné údaje) o našich členoch a poskytovať ich existujúcim alebo potenciálnym inzerentom, obchodným partnerom a investorom. Tieto súhrnné údaje nikdy neobsahujú konkrétne údaje o jednotlivých používateľoch.
  b. IP adresa – servery MOBROG automaticky zaznamenávajú prvý blok vašej IP adresy, typ prehliadača a operačný systém pri prístupe na naše stránky. Tieto informácie môžeme použiť na diagnostikovanie problémov s našim serverom, správu našich webových stránok a kompiláciu súhrnných informácií o používateľoch pre našich inzerentov.
  c. Reklamné ID (IDFA) - stiahnutím našej aplikácie do vášho zariadenia budeme sledovať reklamné ID (IDFA), ktoré vaše zariadenie vytvorilo. IDFA je nezávislé na zariadeniach a my alebo naši partneri ho môžu použiť na účely identifikácie. V závislosti od operačného systému svojho zariadenia môžete toto ID zablokovať. Získané údaje používame v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov
  d. Súbory cookie – MOBROG používa súbory cookie na prispôsobenie vašich skúsenosti a vašu identifikáciu pri prihlásení na našich stránkach a/alebo zapojení sa do našich prieskumov alebo iných prieskumov našich partnerských spoločností. Súbory cookie môžeme používať aj na to, aby ste sa mohli zapojiť do prieskumov týkajúcich sa konkrétnych reklám a propagácií, ktoré si pozeráte pri prehliadaní webu. Pre uľahčenie dokončenia týchto prieskumov môžu niektoré výskumné firmy tretích strán napísať, nastaviť alebo prečítať súbory cookie, lokálne zdieľané/uložené objekty, flash cookies a/alebo všetky iné súvisiace technológie. Ak sa zúčastníte, môžete byť znovu kontaktovaný/-á ohľadom on-line reklamy alebo propagácie a spoločnosť pre prieskum trhu použije technológiu tretej strany s cieľom zistiť, či ste videli, klikli alebo iným spôsobom komunikovali s on-line reklamou alebo propagáciou. Ak ste v styku s on-line reklamou alebo propagáciou, poskytne vám spoločnosť pre prieskum trhu alebo jej partneri príležitosť na dokončenie prieskumu prostredníctvom MOBROG. Ak si neželáte zapojiť sa do tohto programu, môžete sa odhlásiť z webových stránok MOBROG a technológie tretích strán nebudú nastavené vo vašom prehliadači.

  Ak nechcete, aby sme používali súbory cookie, môžete ich ľahko pozastaviť alebo vám bude oznámené, že sa používajú, v závislosti od nastavenia vášho prehliadača. Pokiaľ nepovolíte používanie súborov cookie, nemusia niektoré z našich webových stránok pre vás fungovať.

  Nižšie sa nachádza zoznam súborov cookie, ktoré nastavila alebo využíva služby MOBROG a/alebo prieskumné spoločnosti tretích strán v súvislosti so službami. Pri súboroch cookie s mechanizmom opt-out (odhlásenia) sa môžete odhlásiť kliknutím na nižšie uvedený odkaz. Pre niektoré súbory cookie sa neposkytuje mechanizmus opt-out (odhlásenia).

  Názov

  Účel

  Súhlas

  464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 Display the proper language no opt-out provided
  b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6d Session Cookie no opt-out provided
  keyingress_p Session cookie no opt-out provided
  __atuvc Social Media sharing no opt-out provided
  cbcdfp Cint unique respondents no opt-out provided
  _session_id Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  cint_forms_identity Session Cookie no opt-out provided
  cint_session_id Session Cookie no opt-out provided
  CintRespondent Session Cookie no opt-out provided
  ASPSESSIONIDQSAASRTD Session Cookie no opt-out provided
  PublicPanelistTicket Session Cookie no opt-out provided
  __utma Website usage statistics no opt-out provided
  __utmb Website usage statistics no opt-out provided
  __utmc Website usage statistics no opt-out provided
  __utmv Website usage statistics no opt-out provided
  __utmz Website usage statistics no opt-out provided
  __hstc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssrc Website usage statistics no opt-out provided
  __hssc Website usage statistics no opt-out provided
  hsfirstvisit Website usage statistics no opt-out provided
  hubspotutk Website usage statistics no opt-out provided
  NRAGENT System monitoring no opt-out provided
  flch Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flv Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvsn Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  flvuf Nebu DubInterviewer Session Cookie no opt-out provided
  sfcRelevantId Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVCOOKIE Imperium RelevantID no opt-out provided
  RVIDExtId Imperium RelevantID no opt-out provided
  __EC_TEST__ Imperium RelevantID no opt-out provided
  ISIStest Imperium RelevantID no opt-out provided
  thx_guid ThreatMetrix no opt-out provided
  .SSI-ASPXAUTH Session Cookie no opt-out provided
  ASP.NET_SessionId Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID Session Cookie no opt-out provided
  ANYSSIDOMAIN#lang Display the proper language no opt-out provided
  JSESSIONID NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie no opt-out provided
  PHPSESSID FraudLogix Fraud Prevention no opt-out provided
  InnovateMR Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Session Session cookie no opt-out provided
  dkp___id DubKnowledgeRouting no opt-out provided
  Google Analytics Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization no opt-out provided
  Comscore Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Dynamic Logic Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Facebook for Developers Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  GWI Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  HotTraffic/DMAi Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  InsightExpress Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Nielsen Online Ad Effectiveness Program no opt-out provided
  Publicis Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  Quantcast Development of online “look alike” cohorts and audience insights no opt-out provided
  Liveramp Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights no opt-out provided
  YouTube Ad Targeting no opt-out provided
  loginpanelingressregistration Registration Cookie no opt-out provided

  3. Bezpečnosť údajov

  Informácie, ktoré zhromažďuje MOBROG, sú uložené v súlade s našou bezpečnostnou politikou stránok a podnikáme primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli informácie o členoch v bezpečí pred neoprávneným prístupom, porušovaním a stratou, úpravami alebo vyzradením. Ak MOBROG už viacej nevyžaduje určité informácie, podnikneme primerané kroky k zničeniu týchto informácií.

  4. Prístup a oprava

  Člen má prístup a môže upravovať informácie, ktoré zhromažďuje MOBROG pomocou funkcií, ktoré sú dostupné na Stránke (najprv sa budete musieť prihlásiť). Okrem toho sa môžete kedykoľvek obrátiť na podporu MOBROG a požiadať o akékoľvek uložené informácie týkajúce sa vašej osoby. Jednoducho môžete požiadať o vymazanie vašich informácií odhlásením sa, ako je uvedené nižšie.

  5. Odkazované stránky

  Stránka MOBROG, pozvánky na zapojenie sa do prieskumu, prípadne zasielané e-mailové propagácie, môžu poskytovať odkazy na naše partnerské a inzertné webové stránky. Ak použijete odkaz na ktorékoľvek stránky tretích strán, tieto zásady sa nebudú vzťahovať na používanie týchto stránok.

  6. Frekvencia e-mailovej komunikácie

  Každú e-mailovú komunikáciu, ktorá vyplýva z členstva MOBROG, budeme odosielať priamo my a bude nápadne označená logom MOBROG a našimi kontaktnými údajmi. Okrem spoločnosti PayPal vás nebude kontaktovať žiadna z našich partnerských spoločností. Po dokončení daného prieskumu môže prejsť niekoľko dní pred tým, ako vám bude ponúknutý ďalší prieskum. Síce sa snažíme posielať každému Členovi pozvánky do prieskumu dostatočne často, v dôsledku rôznych faktorov je možné, že niektorí členovia nedostanú toľko pozvánok na zapojenie sa do prieskumov, ako by chceli. Upozorňujeme, že služba MOBROG nie je vôbec povinná ponúknuť žiadny konkrétny alebo minimálny počet pozvánok na zapojenie sa do prieskumu.

  7. Odhlásenie

  Podmienkou členstva je zadanie platnej e-mailovej adresy a vyjadrenie súhlasu, že budete od nás prijímať pozvánky na zapojenie sa do prieskumu.

  Pokiaľ si od nás neželáte dostávať pozvánky na zapojenie sa do prieskumu, musíte ukončiť svoje členstvo pomocou funkcií poskytnutých v profile. Odkaz na funkciu odhlásenia sa nájdete aj v dolnej časti každej pozvánky na zapojenie sa do prieskumu, ktorú vám pošleme (budete sa musieť najprv prihlásiť). Prostredníctvom tohto odkazu môžete ukončiť svoje členstvo.

  V prípade, že sa odhlásite, môže trvať až 72 hodín, kým bude žiadosť o odhlásenie spracovaná. Po uplynutí tejto doby nebudete od nás dostávať žiadne ďalšie e-mailové propagačné akcie.

  Váš účet bude neaktívny a po siedmych dňoch natrvalo vymazaný, okrem údajov, ktoré musia byť archivované zo zákonných dôvodov. Potom budú všetky údaje umožňujúce identifikáciu osoby zničené. To takisto ovplyvní všetky zostávajúce alebo nedoručené splatné odmeny. Ak chcete zrušiť ukončenie svojho členstva počas týchto siedmich dní, obráťte sa na našu podporu.

  8. Zmeny týchto zásad

  MOBROG si vyhradzuje právo čas od času aktualizovať tieto zásady. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme obmedzovať vaše práva na základe týchto Zásad ochrany osobných údajov. Všetky zmeny v zásadách ochrany osobných údajov oznámime na tejto stránke, a pokiaľ pôjde o významné zmeny, poskytneme jasnejšie oznámenia (u niektorých služieb vrátane e-mailového oznámenia o zmenách zásad ochrany osobných údajov). Ak celkom alebo čiastočne nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo v prípade, že nesúhlasíte s vykonanými zmenami v týchto zásadách, nemali by ste sa stať členom alebo by ste mali zrušiť svoj účet.

  Zapojiť sa

  Zaregistrujte sa teraz na MOBROG, aby ste zarábali peniaze na prieskumoch.


  Za účasť v prieskumoch dostanete od 1 do 3 € za krátky prieskum.